1

Trening Forum teatra okupio je mlade iz različitih zajednica sa Kosova od 11. do 14. februara 2022.

11.02.2022 – 14.02.2022

Veliki broj mladih ljudi iz različitih zajednica koji žive na Kosovu odazvao se pozivu za učešće na treningu, ali je samo njih 16 odabrano da učestvuje i pohađa časove o osnovnim pozorišnim tehnikama, a koji je održan u kulturno raznolikom Prizrenu.

Tokom četiri (4) dana obuke održana su predavanja o pozorištu i ljudskim pravima, časovi glume, igrice za upoznavanje, fizičke vežbe, improvizacije i mnoge druge aktivnosti. Druženje i obilazak grada bili su sastavni deo tih dana. Forum teatar, kao poseban vid pozorišta, izazvao je interesovanje učesnika, jer su shvatili da je takva forma najbolja za podizanje svesti i bavljenje pitanjima od šireg društvenog značaja.

„Kada govorim, sada drugu osobu vidim kao publiku, kako bi me lakše razumeli.”

„Promenio bih dužinu trajanja treninga, jer se ovo malo druženje pretvorilo u veliko prijateljstvo.”

„Dopala mi se međusobna tolerancija i razumevanje, mirni prostor koji smo mi napravili, da imaš priliku da budeš svoj i izraziš emocije kroz koje si prošao igrajući različite uloge.”

„Naučila sam najviše o tome šta je forum teatar, stekla mnoga glumačka umeća i da nije potrebno mnogo reči da bi se nešto kazalo.”

Ovo su samo neki od utisaka i ocena učesnika treninga.

Između ostalog, učesnik Fatmir Metekše je kazao: „Trening Forum teatra je bio jedan od onih treninga na koje sam se sa zadovoljstvom prijavio i pohađao sam ga sa izuzetnom željom. Osim što sam naučio mnogo novih stvari o glumi, pozorištu i forum teatra, upoznao sam mlade ljude koji su vole umetnost”.

Ova aktivnost je podržana od strane Evropske unije na Kosovu kroz projekat „Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu” koji implementiraju Artpolis i NVO AKTIV kao članice Kosovske koalicije za pomirenje (KCR).

NAPOMENA: Ova aktivnost je sprovedena u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja virusa COVID-19” koji je objavilo Ministarstvo zdravlja, kao i „Nacrtom zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19”.

#artpolis #kcr #aktiv #eu #thbe

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *