Poziv za stažiranje pri Fondu za humanitarno pravo Kosovo.

Poziv za stažiranje pri Fondu za humanitarno pravo Kosovo

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) poziva sve studente (treća i četvrta godina studije) Univerziteta u Prištini, Pravnog fakulteta (javni i privatni fakulteti), da se prijave za stažiranje u praćenju suđenja o ratnim zločinima na Kosovu. Staž će trajati od tri (3) do šest (6) meseci.

Tokom stažiranja studenti će moći da prisustvuju i posmatraju sednice suđenja za ratnim zločinima pred kosovskim sudovima, kao i da steknu nova saznanja o procesima tranzicionalne pravde tokom rada pri FHP Kosovo.

Ova aktivnost je deo jednog šireg projekta “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” koji sprovodi Kosovo Coalition for Reconciliation (KCR), finansijski podržan od strane Kancelarije Evrope unije na Kosovu, i projekta koji finansira Britanska ambasada u Prištini: “Monitoring Conflict Related Crime Trials in Kosovo and the Inclusion of the Youth in the Justice”.

FHP Kosovo će pokrivati troškove studenata koji će biti angažovani u posmatranju ovih saslušanja.

Potrebni dokumenti:

CV

Motivaciono pismo Uverenje o ocenama

Kako aplicirati:

Zainteresovani studenti potrebnu dokumentaciju treba da pošalju na office@hlc-kosovo.org.

Samo odabrani studenti biće pozvani na intervju.

Kriterijumi za izbor kandidata:

Studenti moraju biti na trećoj ili četvrtoj godini studija Pravnog fakulteta, prednost će imati studenti na završnoj godini studija, koji su se opredelili za krivično ili međunarodno pravo;

Student mora imati položene ispite krivičnog prava i krivično procesnog prava;

Prosečna ocena na studijama treba da biti iznad 7.5; Poznavanje srpskog jezika je prednost;

Takođe prednost imaju studenti koji do sada nisu imali priliku da stažiraju, kao i studenti iz različitih zajednica koje žive na Kosovu podstiču se da se prijave;

Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se obratite Ameru Alija preko amer@hlc-kosovo.org.

Rok za podnošenje prijava je 05. novembra 2020. godine.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *