SSTJ2020-SRB-1

Poziv za prijavu za školu o tranzicionalnoj pravdi

Fond za humanitarno pravo Kosovo u okviru projekta „Transformacija sukobljenih percepcija kroz povećanje angažmana građana i zajednica na Kosovu“ organizuje školu Tranzicionalne pravde i poziva sve zainteresovane uzrasta od 18-25 godina da se prijave.
Škola će se održati u od 5. do 9. Novembra 2020. godine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca.
U okviru škole biće obrađene teme vezane za instrumente koji se bave prošlošću, odnosno mehanizmima tranzicione pravde kao i suđenjima za ratne zločine, komisije za istinu, reparacije i institucionalne reforme. https://bit.ly/3iJop9D

Kao dodatne aktivnosti, studenti će biti bliže upoznati sa radom, FHP Kosovo, Dokumentacionim Centrom Kosovo i imaće priliku da razmene mišljenja sa međunarodnim i regionalnim stručnjacima tranzicione pravde.

Rok za prijavu: do 18. Oktobar 2020
Svi troškovi vezani za školu snosi organizator.
Simultani prevod na albanski i srpski jezik je obezbeđen.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *