Partneri organizacije

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo Kosova (FHP) je osnovan u Prištini u maju 1997. godine od strane poznate aktivistkinje za ljudska prava gospođe Nataše Kandić, a kao filijala Fonda za humanitarno pravo.

Artpolis

ARTPOLIS je nevladina organizacija sa sedištem na Kosovu koja promoviše kulturu, umetnost i multietnički suživot kroz društveni dijalog i upotrebu pozorišta kao sredtsva za promociju različitosti i društvenih promena.

AKTIV

Aktiv je osnovan u podeljenom gradu, Mitrovici. Od svog osnivanja 2009. godine, Aktiv je uspešno realizovao niz projekata i postao aktivan deo lokalnog civilnog društva.

Documenta

Centar za suočavanje sa prošlošću pokušava da ohrabri proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje činjenične istine o ratu i da doprinese pomeranju diskusije sa nivoa spora oko činjenica (broju ubijenih i sl) ka dijalogu o interpretacijama.