107993255_2315121385464124_5613802706381803523_n

Online konferencija „Izazovi u procesuiranju ratnih zločina na Kosovu-koji je izlaz?“

14.07.2020

Fond za humanitarno pravo Kosovo je u okviru projekta: “Praćenje suđenja u vezi sa konfliktom na Kosovu i uključivanje pristupu mladih u sektor pravde”, je 14. jula 2020. godine putem platforme ZOOM organizovao online konferenciju. U toku online konferencije predstavljen je godišnji izveštaj za 2019. godinu o posmatranim suđenjima u vezi oružanim sukobom na Kosovu, pod naslovom: “Suđenja za ratne zločine – još uvek na početku”. Izveštaj je predstavila koordinator projekta, Anka Kurteshi Hajdari. Održana je i panel diskusija na temu: “Izazovi u procesuiranju ratnih zločina na Kosovu – koji je izlaz?

Uvodne reči na konferencije su izneli ministar pravde g. Selim Selimi; Ambasador Velike Britanije na Kosovu g. Nicholas Abbott i g. Lukasz Korecki, VD rukovodilac pravne i sekcije za vladavinu prava pri EUSR.

U okviru diskusije na temu: “Izazovi suđenja za ratne zločine – koji je izlaz?”, učestvovali su experti različitih oblasti koji se bave istragama i procesuiranju ratnih zločina:

Drita Hajdari-tužilac pri STRK, rukovodilac Odeljenja za ratne zločine;

Kreshnik Radoniqi-sudija Specijalnog odeljenja pri Apelacionom sudu;

Dejan Vasić-advokat;

Petko Petkov– Glavni posmatrača međunarodnih zločina, EULEX Kosovo; kao i  

Fadil Gashi– Direktor Uprave za istraživanje teških zločina. 

Panelisti su sa učesnicima podelili svoje stavove o izazovima sa kojima se suočavaju u procesuiranju predmeta ratnih zločina i ponudili predloge kako prevazići prepreke u cilju postizanja što boljih rezultata u suđenjima počiniocima ratnih zločina na Kosovu.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *