Grupi 1 - foto 2

Mlade žene na Kosovu i u Srbiji se bave izgradnjom mira, traže učešće u dijalogu

04.08.2021

Insjaderi.org; KultPlus.com; Alsat.mk

Žene na Kosovu i u Srbiji nastoje da doprinesu bilateralnom dijalogu koji je započeo pre deset godina, baš kao što svakodnevno doprinose svojim zajednicama.

Inicijativu od posebnog značaja u ovom procesu pokrenuli su Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis sa Kosova i Alternativni centar za devojke iz Srbije, uz podršku Kvinna till Kvinna.

Ove dva organizacije, koje se bave ljudskim pravima, na nekoliko online sastanaka okupili su mlade žene sa Kosova i iz Srbije kako bi razgovarale, dale predloge i izvukle zaključke i preporuke o procesu dijaloga i o tome koja će uloga žena biti u njegovom okviru. Sa znanjem o feminizmu i spremne za izgradnju mira, ove mlade žene bile su deo šest izdanja Feminističke prolećne škole, koja se održava dva puta godišnje na Kosovu i u Srbiji, u organizaciji Artpolisa i Alternativnog centra za devojke.

Jedan od organizatorke kaže da politička orijentacija nije važna , već je važno da su se mlade žene okupile da iznesu svoje ideje za proces dijaloga, da sastave preporuke koje će biti uručene različitim donosioca odluka na Kosovu i u Srbiji.

„Mi kao organizacija za ženska prava godinama se bavimo ovim pitanjem, ali nažalost ni Srbija ni Kosovo nisu imali nikakvu tačku rasprave o tome. Dakle, mi smo se okupile ovde da slobodno razgovaramo o ovim temama i da predstavimo stvari koje vi predlažete i da osmislimo dokument o kojem vredi govoriti. „Možda ne znamo šta tačno sadrže tačke razgovora, ali naš cilj je da ponudimo predlog u vezi sa pravima žena u Srbiji i na Kosovu“, rekla je ona.

Netransparentnost je odlika desetogodišnjeg dijaloga, kaže jedna od učesnica, koja kaže da je ovaj proces pomalo mističan, jer se o tome ne zna mnogo, a informacije iz medija su daleko od željenih.

Zanimljiv predlog za dijalog sa Srbijom stigao je od nje, u kome je navedeno da bi i Srbi koji žive na Kosovu trebalo da budu deo srpske delegacije, ističući da bi trebalo da ima i žena.

„Verujem da u dijalog treba uključiti i kosovske Srbe, mislim da ova vlada ima interes za to. „Zašto ne bi bila žena iz srpske zajednice koja živi na Kosovu i koja je politička aktivistkinja“, rekla je ona.

A menadžerka projekta u Artpolisu, Venera Ismaili, pokazala je da je ova organizacija već preduzela konkretne korake da uključi žene u kosovsku delegaciju.

Ismaili je navela da imaju podršku predsednice Vjose Osmani da se žene uključe u dijalog Kosovo-Srbija, ističući da je Artpolis kao u znak protesta podneo zahtev i kao takav, upućen  je norveškoj ambasadi, koja je tehnička podrška ovom procesu, i pri tome je zatraženo uključivanje žena.

„Pripremili smo ovo pismo koje ćemo poslati norveškoj ambasadi, koja je tehnička podrška u procesu dijaloga. Očekuje se da će ovo pismo obuhvatiti i druge organizacije i da će biti poslato nadležnim institucijama za ovo pitanje ”, rekla je Ismaili, i najavila da će sve ovo biti vrlo brzo javno objavljeno.

„Sa kosovske strane, sve devojke se slažu da bi Kosovo i Srbija trebalo da se dogovore, ali ne zapostavljajući zahteve za pravdom, rešavanje ubistava, nestanaka, silovanja (sa bilo koje strane). Obe strane se slažu da ih ne obaveštavaju političari, već samo mediji koji informacije dobijaju samo iz konteksta onoga što je predstavljeno javnosti. „Obe strane se slažu da bi informacije trebale biti direktne, možda direktno sa pregovaračkog stola, jer na ovaj način mediji ne šire dezinformacije i ne manipulišu sa javnošću“, rekla je Ismaili.

Na samom kraju sve učesnice su dale svoje mišljenje o ovoj diskusiji.

Postojala je potreba da žene budu što je moguće više informisane o dijalogu i da budu uključene u proces, jer njihov sud uopšte ne uključuje nacionalnost i političke inate koje ove dve zemlje imaju godinama.

Ove diskusije su vođene u okviru aktivnosti „Mlade žene za učešće u izgradnji mira“, koja ima za cilj da ujedini mlade žene zainteresovane za doprinos mirovnim politikama u regionu i stvaranje dokumenta sa preporukama kako bi doprinele kulturi mira iz rodne perspektive koja podržava jačanje demokratije na Kosovu i u Srbiji i izgradnju prekograničnog dijaloga između mladih žena aktivistkinja.

Sve ovo su omogućili Alternativni centar za devojke iz Srbije i Centar za umetnost i zajednicu – Artpolis, uz podršku Kvinna till Kvinna.

Insjaderi.org: https://bit.ly/3fDEwGW

KultPlus.com: https://bit.ly/3s04mcV

Alsat.mk: https://bit.ly/3fCLAUc

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *