0001

Maksimalna kazna za Gorana Stanišića za ratne zločine u selima Slovinje/Sllovi i Trbovce/Tërbovc

5.10.2021

Sudsko veće Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini/Prishtinë (kojim je predsedavao sudija Valon Kurtaj1), dana 5. oktobra 2021. proglasilo je optuženog Gorana Stanišića krivim za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i osudilo ga na dvadeset (20) godina zatvora, što je ujedno i maksimalna kazna za ovo krivično delo, prema Krivičnom zakonu SFRJ, koji se u ovom slučaju koristi kao povoljniji.


Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) sistematski je pratio suđenje optuženom Stanišiću. Na osnovu praćenja suđenja, FHPK zaključuje da je suđenje bilo pravedno i da su poštovana prava strana u postupku, uprkos poteškoćama u organizovanju suđenja zbog pandemije COVID-19. Presuda je objavljena nakon održanih 15 sudskih ročišta na kojima su saslušana 22 svedoka, među njima i oštećena A1.2

U odnosu na dokaze izvedene tokom glavnog pretresa, neki svedoci tužilaštva identifikovali prisustvo optuženog na mestu i vremenu deportacije i ubistva albanskih civila. Međutim, izjave nekih očevidaca date misiji UNMIK-a, a kasnije i Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo (STRK), bile su nedosledne u pogledu učešća optuženog Stanišića u ubijanju civila.
FHPK je rezervisan po pitanju komentara o presudi i visini kazne u ovom trenutku dok ne primi u uvid presudu u pisanoj formi zajedno sa obrazloženjem ove odluke. Nakon objavljivanja presude, sudsko veće nije dalo nikakvo obrazloženje u vezi sa objavljenom odlukom.

Stoga nije poznato na koje se dokaze sudsko veće oslanjalo prilikom donošenja odluke o osuđujućoj presudi optuženom. Nedostatak obrazloženja za odluku o kazni suprotan je članu 366. stav 2. ZKPRK-a. Ovaj član propisuje da se nakon javnog čitanja dispozitiva presude mora ukratko objaviti obrazloženje

presude, odnosno dokazi na kojima se sudsko veće oslanja. Takođe je neophodno da u ovom slučaju sudsko veće daje obrazloženje u pogledu otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti, koje su uticale da optuženi bude proglašen krivim i osuđen na maksimalnu kaznu zatvora.


Dana 6. februara 2020. godine STRK3 je podiglo optužnicu protiv Gorana Stanišića, optuženog da je kao pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u periodu od 15. do 16. aprila 1999. godine, tokom šireg i sistematskog napada srpskih vojnih, paravojnih i policijskih snaga na albansko civilno stanovništvo u selima Slovinje/Sllovi i Trbovce/Tërbovc u opštini Lipljan/Lipjan, u saradnji sa drugim pripadnicima ove jedinice, učestvovao u iseljenju albanskog civilnog stanovništva, u ubistvu 13 albanskih civila i ranjavanje A1.

Prvostepeni sud proglasio ga je krivim po svim tačkama optužnice.
Stranke imaju pravo da se na ovu presudu žale Apelacionom sudu.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *