1.

Konferencija FORUM FUTURE 2019

Suočavanje sa prošlošću, kao i sadašnji i budući odnosi Albanaca i Srba na Kosovu bile su teme dvodnevne konferencije koja je održana u Severnoj Mitrovici. O ovome, ali i o procesu pomirenja i tranzicionoj pravdi diskutovali su predstavnici civilnog društva, donosioci odluka i studenti obeju zajednica.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *