Aktiv

Javni poziv za studente/mlade da učestvuju u lokalnoj inicijativi za saradnju mladih

  „Borba protiv postojećih stereotipa i predrasuda na Kosovu“

NVO AKTIV poziva sve studentske / omladinske grupe kao i pojedince iz svih etničkih grupa da predlože inicijative za saradnju sa mladima koje će biti podržane kroz projekat “Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu”, a koje će biti sprovedene od strane studentskih/omladinskih grupa I pojedinca.

U okviru projekta, a nakon izrade Indeksa etničkih stereotipa na Kosovu (objedinjene evidencije dokumentovanih stereotipnih karakteristika koje utiču na etničke odnose na Kosovu) studentima će se ponuditi prilika da predlože i primene aktivnosti na osnovu problema identifikovanih studijom.

Studenti su pozvani da predlože lokalne inicijative za saradnju mladih (do 3) koje će biti podržane kroz ovaj projekat, a sprovešće ih studenti / mladi i članovi projektnog tima Kosovske koalicije za pomirenje (KCR)

Najbolje inicijative će biti odabrane i podržane grantom do 5.000 EUR. Ovu inicijativu će sprovoditi Kosovska koalicija za pomirenje KCR u bliskoj saradnji sa studentskim/omladinskim grupama ili pojedincima.

Vrste aktivnosti koje ovaj poziv može podržati su sledeće:

• Lokalni projekti za izgradnju kapaciteta i podizanje svesti koji podržavaju/podstiču učešće mladih u praćenju reformi, u promociji vladavine zakona i vrednosti EU;

• Građanski dijalog sa lokalnim akterima;

• Organizovanje lokalnih javnih događaja, debata, radionica, seminara, studijskih poseta;

• Sprovođenje istraživačkog rada i lokalnih istraživanja javnog mnjenja;

• Događaji koji promovišu učešće mladih – izložbe, filmski/video materijali ili druge slične aktivnosti;

• zagovarački događaji i aktivnosti;

• Ostale aktivnosti koje podržavaju međunacionalnu saradnju i pomirenje.

Sledeće vrste aktivnosti neće biti podržane:

• Sve aktivnosti koje se odvijaju van Kosova;

• Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju pojedinačna sponzorstva za učešće u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;

• Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;

• Aktivnosti usredsređene na građevinske aktivnosti, kupovinu opreme i kupovinu i/ili obnovu zgrada ili kancelarija;

• Aktivnosti usmerene na prikupljanje dobrotvornih donacija ili drugih sličnih inicijativa za stvaranje profita;

Postupak apliciranja

Svi predlozi inicijative treba da sadrže:

1) Opis podnosioca prijave (jednog ili više), uključujući osnovne informacije (biografije svih podnosilaca zahteva), kratko motivaciono pismo i kopiju lične karte Kosova;

2) Predlog projekta koji uključuje:

• Direktne korisnike.

• Projektne aktivnosti

• Očekivani ishodi

3) Kratki (dve do tri rečenice) pregled okvirnih troškova koji će nastati aktivnostima.

Molimo popunite obrazac za prijavu priložen uz ovaj poziv.

KCR će podržati i sprovesti ograničeni broj inicijativa (3) koje mogu trajati do dva (2) meseca i koje će imati maksimalni budžet od 5.000 evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je 30.10.2020.

Prijave dostaviti na:

applications@ngoaktiv.org

Informacije možete dobiti putem e-maila aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ili pozivom na +381638050423 i + 38349232607.

S poštovanjem,

NVO AKTIV

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *