ARTPOLIS-0376

Forum pozorišna predstava „Otelo sa Kosova“

Rasizam i diskriminacija su pitanja koja zabrinjavaju kosovsko društvo i protiv toga se moramo boriti u svakom trenutku i na svaki način.

Predstava Forum teatra „Otelo sa Kosova“ koja se održana u Pozorištu Oda 14. aprila otkrila je probleme sa kojima se suočavaju zajednice na Kosovu, ali i donela dinamičnu raspravu o tome šta moramo preduzeti kao društvo da bi podigli svesti i borbi protiv ovih pojava.

Na proslavi Desdemona predstavlja svog dečka Otela, koji je iz druge zajednice, što naglašava rasizam i ljubomoru Jaga i Biance. S druge strane, Kasijeva solidarnost sa Otelom, koji je takođe žrtva nacionalističkog rasizma jer potiče iz mešovitog albanskog srpskog braka.

Glumci Art Pasha (Jago), Blendon Ahmeti (Kasi), Djellza Dema (Desdemona), Ergjan Mehmeti (Otelo) i Venera Bojaj (Bianka) koje je obučavao Edlir Gashi vešto su prikazali ove otrovne pojave u našem društvu.

Ova predstava je dopunjena diskusijom između javnosti i glumaca/glumica nakon završetka predstave.

Veton Gashi, iz nevećinske zajednice tokom diskusije rekao je da je gušenje nade mladima iz njegove zajednice strašnije od fizičkog lišavanja života.

 „Mnogi ljudi poput Jaga mogu da koriste govor mržnje. Nije lako; Ja sam jedan od mladih iz zajednice (koja nije većinska) … Osoba ne gubi život samo ako je ubijete, osoba izgubi život i  kada izgubi nadu, ako je uvređena, ugrožena, ovo se mora promeniti. Mislim da se generacije za generacijom menjaju i nadam se da će ova generacija koja gleda prestavu biti pozitivna i da će ostati čitav život uz nas, te da neće podržati Jaga i reći da čini pravu stvar “, rekao je Gashi, između ostalog.

Direktorka Artpolisa, istovremeno pozorišna rediteljka Zana Hodža, koja je vodila diskusiju, nakon što se zahvalila Vetonu Gashiju na ovom govoru, rekla je da „zaključujemo ovu sesiju sa nadom da nas je ova predstava naterala da razmišljanje i učinila nas agentima promena“.

Aktivnost je sprovedena u skladu sa preporukama za sprečavanje širenja virusa Covid-19.

Aktivnost je podržana od strane Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR KS) koju je osnovala SAD agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Evropska unija na Kosovu kroz projekat „Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu“ koji implemenetiraju Artpolis i NGO Aktiv kao članovi Kosovske koalicije za pomirenje (KCR).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *