IMG_1109

Feministička prolećna škola 2021 – Drugi deo

4. do 7. novembra 2021

„Mlade žene grade mir“ je naziv  pod kojim je održan drugi deo Feminističke prolećne škole 2021, koja je okupila 18 devojaka sa Kosova i iz Srbije od 4. do 7. novembra 2021. godine.

S obzirom na stagnirajuću situaciju u procesu dijaloga između Kosova i Srbije, nedavno stvorene tenzije i veliki uticaj koji situacija ima na svakodnevni život stanovništva, kao i efekat koji sve to ima na međuetničke odnose, inicijative poput Feminističke prolećne škole nesumnjivo igraju ključnu ulogu u izgradnji narativa bez političkih distorzija u okviru šire slike izgradnje mira među građanima Kosova i Srbije.

Program Feminističke prolećne škole kreiran je tako da uključuje aktivistkinje i feministkinje, sa Kosova i iz Srbije, koje učesnicama predstavljaju svoj rad.

Tokom četiri dana ove neformalne škole bavile smo se različitim temama, koje su učesnicama pružile različite perspektive i mogućnosti  angažovanja u feminističkom pokretu i procesu izgradnje mira.

Od “zakona i rodne ravnopravnosti”, “mira i aktivizma”,  “tranzicione pravde i pomirenja”, “doprinosa žena miru i sigurnosti’” preko  “ženskog pokreta od 1990-ih” do “žena planinarki  koje krše tabue” i ‘žena za pregovaračkim stolom na Kosovu“ bile su teme koje su obogatile program drugog dela Feminističke prolećne škole 2021.

Poznata imena aktivistkinja i predstavnica institucija među kojima su Nasrin Pourghazian, Ariana Kosaj Mustafa, Valdete Idrizi, Kaltrina Shala, Donika Emini, Igballe Rogova, Mrika Nikci i Jovana Radosavljević bila su deo Feminisitčke prolećne škole i održale su predavanja o pomenutim temama.

Stvaranje bezbednog okruženja za učesnice da se izraze i mogućnost da to urade na svom jeziku su među osnovnim principima Feminističke prolećne škole.

U nastavku ćemo nabrojati nekoliko kratkih rečenica evaluacionih odgovora na pitanje „Kakav utisak nosite sa Feminističke prolećne škole”:

„Inspirisana, osnažena i voljena.“ – Valeza

„Odlazim sa  obuke veoma motivisana da radim još više za žene i devojke.“ – Drenueta

„Odlazim sa više znanja o važnosti istorije žena i jedva čekam da podelim ovo znanje koje imam.“ – Jelena C.

„Ako ikada zaboravimo koliko smo jake i obrazovane, ili zbog okolnosti u kojima živimo ponekad ostanemo obeshrabrene, mislim da nas ovakvi treninzi podsećaju na mnogo stvari i daju nam hrabrosti da nastavimo.“- Branka

Projekat „Mlade žene grade mir na Kosovu i u Srbiji“ realizuje se u saradnji sa Artpolis-Art i Community Centrom i „Alternativnim centrom za devojke“ uz podršku Evropske Unije na Kosovu i Švedske fondacije Kvinna till Kvinna.

#artpolis #feministspringschool #kcr #azd

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *