KCR_Logo-plp68538l4w20dvjwj5cddxcilbj7grpnl0m345dgw

Javni poziv studenstkim/omladinskim grupama za učešće u aktivnostima usmerenim ka omladinskoj saradnji na lokalnom nivou:

17.03.2022

 “Borite se protiv postojećih stereotipa i predrasuda na Kosovu”

NVO AKTIV poziva sve studentske/omladinske grupe svih etničkih pripadnosti da predlože inicijative za omladinsku saradnju koje će biti podržane kroz projekat Transformisanje percepcija konflikta kroz povećani građanski i društveni angažman na Kosovu i sprovedene od strane studentskih/omladinskih grupa.

U okviru projekta, a nakon izrade Indeksa etničkih stereotipa na Kosovu, (konsolidovan zapis dokumetovanih stereotipnih karakteristika koje imaju uticaj na ethničke odnose na Kosovu), i Uvođenje međusobnog učenja jezika na Kosovu: nacrt mape puta (document koji se bavi problemom postojećeg jezičkog jaza između kosovskih Albanaca i Srba), studentima će se ukazati prilika da predlože i sprovedu aktivnoti na osnovu problema koji su identifikovani u ovim studijama.

Studenti se pozivaju da predlože inicijativu za saradnju mladih koja će biti podržana kroz ovaj projekat i sprovedena od strane studenata/omladine kao i članova Kosovske koalicije za pomirenje (KKP).  

Najbolja inicijativa će biti odabrana i podržana u vidu granta od 5.000 EUR. Ovu inicijativu će sprovesti KKP u bliskoj saradnji sa studenstkim/omladinskim grupama. U okviru ovog poziva biće podržana jedna (1) inicijativa.

Vrste aktivnosti koje mogu biti podržane u okviru ovog poziva:

 • Projekti izgradnje lokalnih kapaciteta i podizanja svesti koji podržavaju/podstiču učešće omladine u praćenju reformi, promovisanju vladavine prava i EU vrednosti;
 • Građanski dijalog sa lokalnim akterima;
 • Organizovanje javnih lokalnih događaja, debata, radionica, seminara, studijskih poseta;
 • Sprovođenje istraživačkog rada i lokalnog  istraživanja javnog mnjenja;
 • Događaji koji promovišu učešće omladine – izložbe, filmski/video materijali i sl;
 • Događaji i aktivnosti u okviru javnog zastupanja;
 • Druge aktivnosti koje podržavaju međuetničku saradnju i pomirenje.

Vrste aktivnosti koje neće biti podržane:

 • Aktivnosti koje se održavaju van Kosova;
 • Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju individualna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju individualne stipendije za studije i obuke;
 • Aktivnosti usmerene ka građevinskim radovima, kupovini opreme, i kupovini i/ili renoviranju zgrade i kancelarija;
 • Aktivnosti usmerene ka prikupljanju dobrotvornih donacija ili slične inicijative koje se tiču prikupljanja profita.

Postupak prijave

Svi predlozi inicijativa treba da sadrže:

1) Opis podnosioca/podnosilaca prijava (jednog ili više), uključujući osnovne informacije (biogafije svih podnosilaca prijave), kratko motivaciono pismo i kopiju kosovske lične karte;

2) Nacrt projekta, uključujući:

 • Direktne korisnike
 • Projektne aktivnosti
 • Očekivane rezultate

3) Kratak pregled (dve ili tri rečenice) predviđenih troškova koji će nastati usled aktivnosti).

Molimo popunite prijavni formular u prilogu ovog poziva.

KKP će podržati i implementirati limitiran broj inicijativa (1) u trajanju do dva (3) meseca i koje će imati maksimalan budžet od 5.000 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekta je 25.03.2022.

Prijave dostaviti na:

info@ngoaktiv.org

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla igor.markovic@ngoaktiv.org ili pozivanjem +38349614908 i + 381642585592.

20220223_203356-1

Izložba fotografija kao društveno povezivanje

04.03.2022

Samostalna izložba fotografija Adona Pajazitija proteklih šest dana bila je predstavljena u Severnoj Mitrovici i Prištini. Posetioci su mogli da vide radove mladog prizrenskog umetnika, od 24. do 27. februara u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici, i od 28. februara do 2. marta u Galeriji Mone u Prištini.

Izložba fotografija bila je prezentacija prirodnog okruženja prizrenskog regiona, kao i svakodnevnog života Bošnjaka iz koje je rasvetljena raznolikost društva i prirodne lepote južnog dela Kosova. Istovremeno, Pajazitijev kratki dokumentarni film „Bogatstvo prirode“ prikazan je na oba uvodna događaja sa ciljem da vizuelno objasni hitnu potrebu za očuvanjem prirodne sredine, kao i da se javnost upozna sa vrstama ptica kojima je Kosovo stanište.

Nakon ceremonija otvaranja izložbu su mogli da vide građani. Ovaj događaj je takođe bio prilika da se promoviše cilj i dosadašnji rad Kosovske koalicije za pomirenje, kako kod gostiju na izložbama tako i putem medija koji su izveštavali o događajima.

Ova aktivnost je podržana od strane Evropske unije na Kosovu kroz projekat „Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu“ koji implemenetira NVO AKTIV kao član šire Kosovske koalicije za pomirenje (KCR).

NAPOMENA: Svi posetioci izložbe su bili u obavezi da pokažu potvrdu o vakcinaciji sa najmanje 2 doze, a čitava aktivnost je održana u skladu sa „Priručnikom za zaštitu od širenja virusa COVID-19” koji je objavilo Ministarstvo zdravlja, kao i „Nacrtom zakona o sprečavanju i suzbijanju pandemije COVID-19”.

KCR_Logo

JAVNI POZIV STUDENSTKIM/OMLADINSKIM GRUPAMA ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA USMERENIM KA OMLADINSKOJ SARADNJI NA LOKALNOM NIVOU

01.03.2022

“Borite se protiv postojećih stereotipa i predrasuda na Kosovu”

NVO AKTIV poziva sve studentske/omladinske grupe svih etničkih pripadnosti da predlože inicijative za omladinsku saradnju koje će biti podržane kroz projekat Transformisanje percepcija konflikta kroz povećani građanski i društveni angažman na Kosovu  i sprovedene od strane studentskih/omladinskih grupa.

U okviru projekta, a nakon izrade Indeksa etničkih stereotipa na Kosovu, (konsolidovan zapis dokumetovanih stereotipnih karakteristika koje imaju uticaj na ethničke odnose na Kosovu), i Uvođenje međusobnog učenja jezika na Kosovu: nacrt mape puta (document koji se bavi problemom postojećeg jezičkog jaza između kosovskih Albanaca i Srba), studentima će se ukazati prilika da predlože i sprovedu aktivnoti na osnovu problema koji su identifikovani u ovim studijama.

Studenti se pozivaju da predlože inicijativu za saradnju mladih koja će biti podržana kroz ovaj projekat i sprovedena od strane studenata/omladine kao i članova Kosovske koalicije za pomirenje (KKP).  

Najbolja inicijativa će biti odabrana i podržana u vidu granta od 5.000 EUR. Ovu inicijativu će sprovesti KKP u bliskoj saradnji sa studenstkim/omladinskim grupama. U okviru ovog poziva biće podržana jedna (1) inicijativa.

Vrste aktivnosti koje mogu biti podržane u okviru ovog poziva:

 • Projekti izgradnje lokalnih kapaciteta i podizanja svesti koji podržavaju/podstiču učešće omladine u praćenju reformi, promovisanju vladavine prava i EU vrednosti;
 • Građanski dijalog sa lokalnim akterima;
 • Organizovanje javnih lokalnih događaja, debata, radionica, seminara, studijskih poseta;
 • Sprovođenje istraživačkog rada i lokalnog  istraživanja javnog mnjenja;
 • Događaji koji promovišu učešće omladine – izložbe, filmski/video materijali i sl;
 • Događaji i aktivnosti u okviru javnog zastupanja;
 • Druge aktivnosti koje podržavaju međuetničku saradnju i pomirenje.

Vrste aktivnosti koje neće biti podržane:

 • Aktivnosti koje se održavaju van Kosova;
 • Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju individualna sponzorstva za učešće na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju individualne stipendije za studije i obuke;
 • Aktivnosti usmerene ka građevinskim radovima, kupovini opreme, i kupovini i/ili renoviranju zgrade i kancelarija;
 • Aktivnosti usmerene ka prikupljanju dobrotvornih donacija ili slične inicijative koje se tiču prikupljanja profita.

Postupak prijave

Svi predlozi inicijativa treba da sadrže:

1) Opis podnosioca/podnosilaca prijava (jednog ili više), uključujući osnovne informacije (biogafije svih podnosilaca prijave), kratko motivaciono pismo i kopiju kosovske lične karte;

2) Nacrt projekta, uključujući:

 • Direktne korisnike
 • Projektne aktivnosti
 • Očekivane rezultate

3) Kratak pregled (dve ili tri rečenice) predviđenih troškova koji će nastati usled aktivnosti).

Molimo popunite prijavni formular.

KKP će podržati i implementirati limitiran broj inicijativa (1) u trajanju do dva (2) meseca i koje će imati maksimalan budžet od 5.000 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekta je 15.03.2022.

Prijave dostaviti na: info@ngoaktiv.org

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla igor.markovic@ngoaktiv.org ili pozivanjem +38349614908 i + 381642585592.