(c)MEDDY-

Prvi deo Feminističke prolećne škole 2020

28,29,30.09-01.10.2020

Na Prištinu je od 28. Septembra do 1. Oktobra 2020.godine održan prvi deo Feminističke prolećne škole za Kosovo i Srbiju sa učesnicama, mladim ženama sa Kosova i iz Srbije.Kao i svake godine, Feministička prolećna škola obezbedila je prostor za okupljanje mladih žena i stvaranje zajedničke vizije za feministički pokret na Kosovu i u Srbiji u borbi protiv negativnih uticaja patrijarhalnih sistema i svih sistema koji promovišu rat, mržnja, rasizam, diskriminacija itd.Organizovane na drugačiji način od ostalih godina, ove godine, zbog zaštite od Covid-19, mlade žene iz Srbije nisu putovale na Kosovo, već su na daljinu, putem digitalne platforme, komunicirale su sa mladim ženama sa KosovaZahvaljujemo im se na predavanjima i diskusijama: specijalne predstavnice iz EU Reyes Charle Cuellar, prof.Vjollca Krasniqi i aktivistkinje Xhejrane Lokaj, Jeta Krasniqi, Valdete Idrizi, Tijana Simic LaValley, Yllka Soba, Kaltrina Shala dhe Zana Hoxha. Projekat “Mlade žene grade mir u Kosovo i Srbiju” realizuje se u saradnji dve organizacije sa Kosova i iz Srbije, Artpolis-Centar za Umetnost i Zajednicu i Alternativni Centar za Devojke a podržava ga Evropska Unija na Kosovu i Kvinna till Kvinna.

SSTJ2020-SRB-1

Poziv za prijavu za školu o tranzicionalnoj pravdi

Fond za humanitarno pravo Kosovo u okviru projekta “Transformacija sukobljenih percepcija kroz povećanje angažmana građana i zajednica na Kosovu” organizuje školu Tranzicionalne pravde i poziva sve zainteresovane uzrasta od 18-25 godina da se prijave.
Škola će se održati u od 5. do 9. Novembra 2020. godine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca.
U okviru škole biće obrađene teme vezane za instrumente koji se bave prošlošću, odnosno mehanizmima tranzicione pravde kao i suđenjima za ratne zločine, komisije za istinu, reparacije i institucionalne reforme. https://bit.ly/3iJop9D

Kao dodatne aktivnosti, studenti će biti bliže upoznati sa radom, FHP Kosovo, Dokumentacionim Centrom Kosovo i imaće priliku da razmene mišljenja sa međunarodnim i regionalnim stručnjacima tranzicione pravde.

Rok za prijavu: do 18. Oktobar 2020
Svi troškovi vezani za školu snosi organizator.
Simultani prevod na albanski i srpski jezik je obezbeđen.