Peer to peer SRB-0000

PEER-TO-PEER – Kulturne manifestacije

Zasnovan na logici direktnog povezivanja ljudi „People-to-People“ (P2P) koja teži stvaranju mogućnosti za direktan kontakt između sukobljenih grupa u cilju promovisanja međusobnog razumevanja, poverenja, empatije i društvenih veza.

Aktivnosti su dizajnirane da prate logiku P2P povezivanja: razumeti-ceniti-sarađivati, čime se uspostavljaju odnosi između interesa korisnika i ciljeva aktivnosti.  

Za više informacija o aktivnostima kliknite na link:

Movie screening Renion poster_page-0001

REUNION – projekcija filma

REUNION –  projekcija filmaDokumentarni film od: Jon Haukeland,  predstavljen 22 Oktobra, 2020,  Mitrovica Social Club

NVO Aktiv je organizovao projekciju dokumentarnog filma Reunion, učesnici projekcije bili su mladi iz srpske i albanske zajednice.

Steinar Brin sa Nansen akademije u Lillehammeru, koji je jedan od učesnika filma, na pocetku se obratio publici preko livestreema iz Norveske.

Od režisera Jona Haukelanda, ovo ostvarenje zasnovano je na prethodnom dokumentarnom filmu ,,Pre bombi” iz 1999. godine, u kome se govori o grupi srpskih i albanskih studenata sa Kosova koji su se sastali neposredno pre kosovskog rata. Deset godina kasnije, oni se ponovo okupljaju i prvi put vide film o sebi. Ovo pokreće psihološki proces i kod pobednika i kod gubitnika rata. Možda se čini da su oni koji su ranije bili žrtve, sada preuzeli ulogu tiranina.

Projekcija je poslužila kao osnova zanimljive diskusije koja se vodila nakon filma.

Aktiv

Javni poziv za studente/mlade da učestvuju u lokalnoj inicijativi za saradnju mladih

  „Borba protiv postojećih stereotipa i predrasuda na Kosovu“

NVO AKTIV poziva sve studentske / omladinske grupe kao i pojedince iz svih etničkih grupa da predlože inicijative za saradnju sa mladima koje će biti podržane kroz projekat “Transformisanje konfliktnih percepcija kroz povećan angažman građana i zajednice na Kosovu”, a koje će biti sprovedene od strane studentskih/omladinskih grupa I pojedinca.

U okviru projekta, a nakon izrade Indeksa etničkih stereotipa na Kosovu (objedinjene evidencije dokumentovanih stereotipnih karakteristika koje utiču na etničke odnose na Kosovu) studentima će se ponuditi prilika da predlože i primene aktivnosti na osnovu problema identifikovanih studijom.

Studenti su pozvani da predlože lokalne inicijative za saradnju mladih (do 3) koje će biti podržane kroz ovaj projekat, a sprovešće ih studenti / mladi i članovi projektnog tima Kosovske koalicije za pomirenje (KCR)

Najbolje inicijative će biti odabrane i podržane grantom do 5.000 EUR. Ovu inicijativu će sprovoditi Kosovska koalicija za pomirenje KCR u bliskoj saradnji sa studentskim/omladinskim grupama ili pojedincima.

Vrste aktivnosti koje ovaj poziv može podržati su sledeće:

• Lokalni projekti za izgradnju kapaciteta i podizanje svesti koji podržavaju/podstiču učešće mladih u praćenju reformi, u promociji vladavine zakona i vrednosti EU;

• Građanski dijalog sa lokalnim akterima;

• Organizovanje lokalnih javnih događaja, debata, radionica, seminara, studijskih poseta;

• Sprovođenje istraživačkog rada i lokalnih istraživanja javnog mnjenja;

• Događaji koji promovišu učešće mladih – izložbe, filmski/video materijali ili druge slične aktivnosti;

• zagovarački događaji i aktivnosti;

• Ostale aktivnosti koje podržavaju međunacionalnu saradnju i pomirenje.

Sledeće vrste aktivnosti neće biti podržane:

• Sve aktivnosti koje se odvijaju van Kosova;

• Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju pojedinačna sponzorstva za učešće u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;

• Aktivnosti koje samo ili uglavnom uključuju pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;

• Aktivnosti usredsređene na građevinske aktivnosti, kupovinu opreme i kupovinu i/ili obnovu zgrada ili kancelarija;

• Aktivnosti usmerene na prikupljanje dobrotvornih donacija ili drugih sličnih inicijativa za stvaranje profita;

Postupak apliciranja

Svi predlozi inicijative treba da sadrže:

1) Opis podnosioca prijave (jednog ili više), uključujući osnovne informacije (biografije svih podnosilaca zahteva), kratko motivaciono pismo i kopiju lične karte Kosova;

2) Predlog projekta koji uključuje:

• Direktne korisnike.

• Projektne aktivnosti

• Očekivani ishodi

3) Kratki (dve do tri rečenice) pregled okvirnih troškova koji će nastati aktivnostima.

Molimo popunite obrazac za prijavu priložen uz ovaj poziv.

KCR će podržati i sprovesti ograničeni broj inicijativa (3) koje mogu trajati do dva (2) meseca i koje će imati maksimalni budžet od 5.000 evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je 30.10.2020.

Prijave dostaviti na:

applications@ngoaktiv.org

Informacije možete dobiti putem e-maila aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ili pozivom na +381638050423 i + 38349232607.

S poštovanjem,

NVO AKTIV

Poziv za stažiranje pri Fondu za humanitarno pravo Kosovo.

Poziv za stažiranje pri Fondu za humanitarno pravo Kosovo

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) poziva sve studente (treća i četvrta godina studije) Univerziteta u Prištini, Pravnog fakulteta (javni i privatni fakulteti), da se prijave za stažiranje u praćenju suđenja o ratnim zločinima na Kosovu. Staž će trajati od tri (3) do šest (6) meseci.

Tokom stažiranja studenti će moći da prisustvuju i posmatraju sednice suđenja za ratnim zločinima pred kosovskim sudovima, kao i da steknu nova saznanja o procesima tranzicionalne pravde tokom rada pri FHP Kosovo.

Ova aktivnost je deo jednog šireg projekta “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” koji sprovodi Kosovo Coalition for Reconciliation (KCR), finansijski podržan od strane Kancelarije Evrope unije na Kosovu, i projekta koji finansira Britanska ambasada u Prištini: “Monitoring Conflict Related Crime Trials in Kosovo and the Inclusion of the Youth in the Justice”.

FHP Kosovo će pokrivati troškove studenata koji će biti angažovani u posmatranju ovih saslušanja.

Potrebni dokumenti:

CV

Motivaciono pismo Uverenje o ocenama

Kako aplicirati:

Zainteresovani studenti potrebnu dokumentaciju treba da pošalju na office@hlc-kosovo.org.

Samo odabrani studenti biće pozvani na intervju.

Kriterijumi za izbor kandidata:

Studenti moraju biti na trećoj ili četvrtoj godini studija Pravnog fakulteta, prednost će imati studenti na završnoj godini studija, koji su se opredelili za krivično ili međunarodno pravo;

Student mora imati položene ispite krivičnog prava i krivično procesnog prava;

Prosečna ocena na studijama treba da biti iznad 7.5; Poznavanje srpskog jezika je prednost;

Takođe prednost imaju studenti koji do sada nisu imali priliku da stažiraju, kao i studenti iz različitih zajednica koje žive na Kosovu podstiču se da se prijave;

Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se obratite Ameru Alija preko amer@hlc-kosovo.org.

Rok za podnošenje prijava je 05. novembra 2020. godine.

(c)MEDDY-

Prvi deo Feminističke prolećne škole 2020

28,29,30.09-01.10.2020

Na Prištinu je od 28. Septembra do 1. Oktobra 2020.godine održan prvi deo Feminističke prolećne škole za Kosovo i Srbiju sa učesnicama, mladim ženama sa Kosova i iz Srbije.Kao i svake godine, Feministička prolećna škola obezbedila je prostor za okupljanje mladih žena i stvaranje zajedničke vizije za feministički pokret na Kosovu i u Srbiji u borbi protiv negativnih uticaja patrijarhalnih sistema i svih sistema koji promovišu rat, mržnja, rasizam, diskriminacija itd.Organizovane na drugačiji način od ostalih godina, ove godine, zbog zaštite od Covid-19, mlade žene iz Srbije nisu putovale na Kosovo, već su na daljinu, putem digitalne platforme, komunicirale su sa mladim ženama sa KosovaZahvaljujemo im se na predavanjima i diskusijama: specijalne predstavnice iz EU Reyes Charle Cuellar, prof.Vjollca Krasniqi i aktivistkinje Xhejrane Lokaj, Jeta Krasniqi, Valdete Idrizi, Tijana Simic LaValley, Yllka Soba, Kaltrina Shala dhe Zana Hoxha. Projekat “Mlade žene grade mir u Kosovo i Srbiju” realizuje se u saradnji dve organizacije sa Kosova i iz Srbije, Artpolis-Centar za Umetnost i Zajednicu i Alternativni Centar za Devojke a podržava ga Evropska Unija na Kosovu i Kvinna till Kvinna.

SSTJ2020-SRB-1

Poziv za prijavu za školu o tranzicionalnoj pravdi

Fond za humanitarno pravo Kosovo u okviru projekta „Transformacija sukobljenih percepcija kroz povećanje angažmana građana i zajednica na Kosovu“ organizuje školu Tranzicionalne pravde i poziva sve zainteresovane uzrasta od 18-25 godina da se prijave.
Škola će se održati u od 5. do 9. Novembra 2020. godine.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca.
U okviru škole biće obrađene teme vezane za instrumente koji se bave prošlošću, odnosno mehanizmima tranzicione pravde kao i suđenjima za ratne zločine, komisije za istinu, reparacije i institucionalne reforme. https://bit.ly/3iJop9D

Kao dodatne aktivnosti, studenti će biti bliže upoznati sa radom, FHP Kosovo, Dokumentacionim Centrom Kosovo i imaće priliku da razmene mišljenja sa međunarodnim i regionalnim stručnjacima tranzicione pravde.

Rok za prijavu: do 18. Oktobar 2020
Svi troškovi vezani za školu snosi organizator.
Simultani prevod na albanski i srpski jezik je obezbeđen.