107993255_2315121385464124_5613802706381803523_n

Online konferencija „Izazovi u procesuiranju ratnih zločina na Kosovu-koji je izlaz?“

14.07.2020

Fond za humanitarno pravo Kosovo je u okviru projekta: “Praćenje suđenja u vezi sa konfliktom na Kosovu i uključivanje pristupu mladih u sektor pravde”, je 14. jula 2020. godine putem platforme ZOOM organizovao online konferenciju. U toku online konferencije predstavljen je godišnji izveštaj za 2019. godinu o posmatranim suđenjima u vezi oružanim sukobom na Kosovu, pod naslovom: “Suđenja za ratne zločine – još uvek na početku”. Izveštaj je predstavila koordinator projekta, Anka Kurteshi Hajdari. Održana je i panel diskusija na temu: “Izazovi u procesuiranju ratnih zločina na Kosovu – koji je izlaz?

Uvodne reči na konferencije su izneli ministar pravde g. Selim Selimi; Ambasador Velike Britanije na Kosovu g. Nicholas Abbott i g. Lukasz Korecki, VD rukovodilac pravne i sekcije za vladavinu prava pri EUSR.

U okviru diskusije na temu: “Izazovi suđenja za ratne zločine – koji je izlaz?”, učestvovali su experti različitih oblasti koji se bave istragama i procesuiranju ratnih zločina:

Drita Hajdari-tužilac pri STRK, rukovodilac Odeljenja za ratne zločine;

Kreshnik Radoniqi-sudija Specijalnog odeljenja pri Apelacionom sudu;

Dejan Vasić-advokat;

Petko Petkov– Glavni posmatrača međunarodnih zločina, EULEX Kosovo; kao i  

Fadil Gashi– Direktor Uprave za istraživanje teških zločina. 

Panelisti su sa učesnicima podelili svoje stavove o izazovima sa kojima se suočavaju u procesuiranju predmeta ratnih zločina i ponudili predloge kako prevazići prepreke u cilju postizanja što boljih rezultata u suđenjima počiniocima ratnih zločina na Kosovu.

Index_of_ethnic_stereotypes_srb

Indeks etničkih stereotipa na Kosovu

17.07.2020

Ovo istraživanje deo je projekta Kosovoske Koalicije za Pomirenje, finansiranog od strane kancelarije Evropske Unije u Prištini. Izvedeno je od strane studenata Univerziteta u Prištini i njihovih kolega na severu Kosova, uz mentorstvo stručnjaka iz nevladine organizacije AKTIV. Osnovni cilj ovog istraživanja je da studente, mlade lidere na Kosovu mobiliše u inicijative usmerene ka utvrdjivanju i dekonstrukciji etniških stereotipa.

Ovde možete preuzeti dokumenat:

Kosovo report 2019 ALB SRB ENG cover (1)-page-001

OBAVEŠTENJE

10.07.2020

Fond za humanitarno pravo Kosova (FHPK) poziva Vas da učestvujete u online konferenciju u okviru koje će biti otvorena diskusija na temu:

„Izazovi u procesuiranju ratnih zločina na Kosovu-koji je izlaz?“

FHPK je godišnji izveštaj o posmatranju najvažnijih suđenja u vezi sa sukobom na Kosovu održanih u toku 2019 godine, objavio 13. maja 2020. godine.  Izveštaj i najznačajnije preporuke biće ukratko predstavljene u toku konferencije.

Konferencija  će biti organizovana online, preko platforme ZOOM, 14. jula 2020. godine, sa početkom od 10:30 časova.

Molimo Vas da agendu online konferencije nađete u prilogu ovog poziva.

Molimo Vas pronađite vezu da biste se pridružili konferenciji: https://zoom.us/j/93560389814

Sa poštovanjem,

Fond za humanitarno pravo Kosovo

106361071_297246918319714_2850792573874136175_n

Radio Kfor – “ARTPOLIS” MODEL I PUNËS NË EKIP MULTIETNIK DHE SHEMBULL I NJË TË ARDHME MULTIETNIKE

29 Qershor, 2020

“Nuk është e mjaftueshme të flasim për paqen, duhet besuar në të dhe duhet punuar për të”, kështu ka thënë, Eleanor Roosevelt, e ata që punojnë çdo moment për paqen janë edhe komuniteti i organizatës joqeveritare “Artpolis”, që funksionon që nga viti 2004, duke vënë në jetë tre shtyllat kryesore: Promovimin e Artit, Kulturës dhe Bashkëjetesën Multietnike, duke përdorur dialogun social si dhe teatrin si mjete për promovimin e diversitetit shoqëror në Kosovë. Përgjegjësja për marrëdhënie publike nga “Artpolis”, Venera Ismaili, për Radio KFOR-in shpalosi vizionin që ka organizata në fjalë: “Ne kemi si vizion që të krijojmë një shoqëri e cila është e bazuar në vlera feministe, gjithmonë përmes teatrit dhe kulturës . Pastaj duke bërë fuqizimin e grave dhe të rinjve, që këta të jenë nxitës dhe shtytës për ndryshime shoqërore në Kosovë e rajon.  Në të gjitha aktivitetet ne tentojmë dhe synojmë që të ketë një gjithë përfshirje: gra, burra, vajza, djem të komunitetit shqiptar, serb, rom, boshnjak, turk … të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë si dhe me gjithëpërfshirje nënkuptojmë edhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara. Gjithëpërfshirja e tyre nuk është vetëm nëpër trajnime, por edhe në punë e aktivitete të tjera ku ata përfshihen si vullnetar e rast konkret e kemi festivalin FemArt”.

I përfshirë në aktivitete multietnike që organizon në vazhdimësi “Artpolis”, është edhe  Stefan Stojanoviç që vjen nga komuniteti serb , i cili për Radio KFOR-in tregon përvojën e bashkëpunimit ndëretnik me shqiptarë e komunitete të tjera: “Unë jam pjesë e “Artpolis” për rreth 5 vite dhe kam bashkëpunuar me të gjitha komunitetet në Kosovë dhe nga të gjitha këto bashkëpunime kam përvojë të shumë të mirë dhe kujtime shumë të mira. Ne tani jemi bërë miq dhe mbajmë kontakte me njëri-tjetrin. Së bashku kemi punuar në shumë projekte, veçanërisht në ato që kanë lidhje me artin, aktrimin e muzikën. Kam bashkëpunuar në një projekt në lidhje me sektorin e IT-së me shqiptarë dhe romë, nga të cilët kam përvojën më të mirë. Mësuar nga përvoja e vjetër mund të them vetëm se të gjithë jemi njerëz dhe duhet t’i japim njëri-tjetrit një shans. Në fillim të gjithë mund të jemi skeptikë, por kur njerëzit takohen me njëri-tjetrin, ata madje bëhen miq.”
Ndërsa, Muhamet Ademi, 20 vjeçar që vjen nga komuniteti egjiptian në Kosovë, përveç eksperiencës së mirë që ka pasur me komunitetet e tjera në “Artpolis”, përmes frekuencave të Radio KFOR-it ka e edhe një mesazh: “Falë ‘Artpolis, kam bërë një shoqëri shumë të madhe jo vetëm të komunitetit tim por edhe plot komunitete të tjera si serb, shqiptar e etni të tjera . Bashkëpunimi mes të rinjve të të gjitha komuniteteve në Kosovë, është çelësi i suksesit për një të ardhme më mirë për të rinjtë në Kosovë”.

Megjithëse pandemia e shkaktuar nga ‘Covid-19’, ka ndaluar shumë aktivitete gjithandej botës “Artpolis”, nuk ka ndaluar asnjëherë me aktivitete multietnike por të njëjtat janë zhvendosur online. Ndër to janë edhe klubet teatrale nga projekti me 20 shkollat kampione të Kosovës,  nxënësit e të cilave vazhdimisht kanë sjell performanca online si dhe janë mbajtur trajnime  po ashtu online, më nxënës që vijnë nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Qendra “Artpolis” po vazhdon të mbetet model i punës në ekip multietnik dhe shembull i një të ardhme multietnike në Kosovë.