0001

‘Rastet për krimet e luftës pranë Gjykatave të Kosovës’

22.09.2021

FDHK publikon buletinin ‘Rastet për krimet e luftës pranë Gjykatave të Kosovës’ për periudhën kohore janar – qershor 2021.

Në këtë buletin gjeni informatat që lidhen me rastet për krimet e luftës që gjykohen pranë gjykatave të Kosovës së bashku me vërejtjet e FDHK-së.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *