1.

Punëtori për komunikimin efektiv dhe rolin e Stereotipeve Etnike në pajtim

OJQ Aktiv zhvilloi punëtorinë nga 16 qershori me 19 qershor 2019 në Igalo, Mali i Zi me pjesëmarrjen e individëve të rinj të etnive serbe dhe shqiptare nga komuna të ndryshme të Kosovës.

Qëllimi i përgjithshëm i trajnimit ishte të promovonte të menduarit kritik për atë që janë stereotipet, paragjykimet dhe sjelljet e diskriminimit, si formohen ato nga njerëzit dhe si komunikimi pa paragjykime mund të ndikojë në negativitetet në marrëdhëniet midis komuniteteve të ndryshme, përkatësisht midis serbëve dhe shqiptarëve.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *