Peer to peer ALB1024_1

PEER-TO-PEER – Ngjarje kulturore

Bazuar në logjikën e drejtpërdrejtë, programimi i qasjes People-to-People (P2P) përpiqet të krijojë mundësi për një sërë ndërveprimesh midis grupeve konfliktuale në mënyrë që të promovojë mirëkuptimin, besimin, ndjeshmërinë e ndërsjellë dhe lidhjet elastike shoqërore.

Aktivitetet janë krijuar për të ndjekur logjikën lineare të programit P2P: kuptimi – vlerësimi – bashkëpunimi, duke krijuar kështu marrëdhënie shkaktare midis interesave të përfituesve dhe objektivave të ndërhyrjes.  


Për më shumë rreth aktiviteteve klikoni në këtë link: 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *