Once Upon a Time Never Again – Serbian youth visit to the exhibition

75456825_151500746227666_1995488199958331392_o

HLCK – 13.11.2019

English

Once Upon a Time Never Again – Serbian youth visit to the exhibition

On the 13th of November a group of Serbian youngsters from North Mitrovica visited the exhibition ‘Once Upon a Time Never Again” in the Documentation Centre Kosovo in memory of the 1133 children killed and disappeared during the Kosovo war.

Afterwards the youngsters attended a presentation on Transitional Justice focusing on the application of Transitional Justice mechanisms in Kosovo presented by Mr. Bekim Blakaj executive director at Humanitarian Law Center Kosovo

Shqip

Na ishte një herë që kurrë mos qoftë – Vizita e të rinjtve serbë në ekspozitë

Me 13 Nëntor një grup i të rinjve Serbë nga Mitrovica e Veriut vizituan ekspozitën “Na ishte një herë që kurrë mos qoftë” në Qendrën e Dokumentimit Kosovë në kujtim te 1133 fëmijëve të vrarë dhe zhdukur gjatë luftës në Kosovë.

Grupi i të rinjve patën mundësinë që pas ekspozitës të dëgjojnë edhe një ligjëratë mbi Drejtësinë Tranzicionale, me fokus aplikimin e mekanizmave të Drejtësisë Tranzicionale në Kosove, nga Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë.

Srpski

Bilo jednom, ne ponovilo se – Poseta grupa mladih Srba na izložbu

Dana 13. novembra jedna grupa mladih Srba iz Severne Mitrovice posetila je izložbu „Bilo jednom, ne ponovilo se“ u Dokumentacionom Centru Kosovo u znak sećanja na 1133 dece koja su ubijena i nestala tokom rata na Kosovu.

Potom, grupa mladih imala je priliku da čuje predavanje o Tranzicionoj Pravdi, sa posebnim naglaskom na primenu mehanizama Tranzicione Pravde na Kosovu. Predavanje je održao g. Bekim Bljakaj, izvršni direktor Fonda za Humanitarno Pravo Kosovo.

Share on facebook

Recent Articles