indeksi_i_stereotipeve_etnike

Indeksi i stereotipeve etnike në Kosovë

17.07.2020

Ky hulumtim është pjesë e projektit të Koalicionit të Kosovës për Pajtim, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Është realizuar nga studentët e Universitetit të Prishtinës dhe kolegët e tyre në veri të Kosovës, nën mentorimin e ekspertëve të OJQ AKTIV. Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është mobilizimi i studentëve, liderëve të rinj në Kosovë për iniciativa që synojnë identifikimin dhe reduktimin e stereotipave etnike.

Këtu mund ta shkarkoni dokumentin:

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *