Thirrje publike për grupet studentore/rinore për të marrë pjesë në një iniciativë të bashkëpunimit me të rinjtë në bazë:
Thirrje publike për grupet studentore/rinore për të marrë pjesë në një iniciativë të bashkëpunimit me të rinjtë në bazë:
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUPET STUDENTORE/RINORE PËR TË MARRË PJESË NË NJË INICIATIVË TË BASHKËPUNIMIT ME TË RINJTË NË BAZË
THIRRJE PUBLIKE PËR GRUPET STUDENTORE/RINORE PËR TË MARRË PJESË NË NJË INICIATIVË TË BASHKËPUNIMIT ME TË RINJTË NË BAZË
OPEN CALL FOR EXTERNAL EXPERT
OPEN CALL FOR EXTERNAL EXPERT
Thirrje për aplikim – Trajnim për Edukimin e Bazuar në Teatër me Bashkëmoshatare/ë
Thirrje për aplikim – Trajnim për Edukimin e Bazuar në Teatër me Bashkëmoshatare/ë
Call for a Transitional Justice expert with focus on Kosovo and the Balkan region
Call for a Transitional Justice expert with focus on Kosovo and the Balkan region
previous arrow
next arrow
Shopping Basket