DSC_0156-2

KONFERENCA: E KALUARA, E TASHMJA, FORUMI I SË ARDHMES – GJENDJA E PAJTIMIT NË KOSOVË

15.04.2022

OJQ AKTIV, në bashkëpunim me anëtarët e Koalicionit të Kosovës për Pajtim, organizoi konferencën “E kaluara, e tashmja, FORUMI I ARDHMES – Gjendja e Pajtimit në Kosovë”, e cila u mbajt më 12 dhe 13 prill në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut.

Në katër panele, 15 ekspertë nga fusha të ndryshme në prani të përfaqësuesve të komunitetit diplomatik, mediave, shoqërisë civile dhe të rinjve nga komunitetet e ndryshme etnike, diskutuan temën e pajtimit nga perspektiva e mediave, shoqërisë civile, sigurisë dhe pozitës së komuniteteve joshumicë. Përfaqësues të mediave, shoqërisë civile dhe ekspertë të të drejtave të njeriut thanë se është e nevojshme të ndërtohet pajtimi përmes dialogut të drejtpërdrejtë të të gjitha komuniteteve, me pjesëmarrjen aktive të institucioneve.

Konferencën e hapi drejtori ekzekutiv i OJQ Aktiv, Miodrag Milliqeviq, i cili fillimisht parashtroi pyetjen nëse e gjithë shoqëria ka bërë mjaft në procesin e pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por edhe komuniteteve tjera në Kosovë.

“Pritjet e shumë prej nesh sot janë se ne si shoqëri jemi mjaftueshëm të aftë për t’u përballur me të gjitha problemet që rëndojnë komunitetet tona, dhe që kemi forcë të mjaftueshme dhe një shkallë të lartë përkushtimi për të tejkaluar sfidat e shumta me të cilat përballemi si shoqëri për më shumë se dy dekada”, tha Milliqeviq.

Sipas tij, normalizimi i plotë i marrëdhënieve nuk mund të arrihet pa mbështetjen e politikëbërësve zyrtarë, komunitetit ndërkombëtar, shoqërisë civile dhe mediave.

Në panelin e parë folën Goran Avramoviq, gazetar i Radio KiM, Xhemajl Rexha, kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Tatjana Llazareviq, kryeredaktore e portalit KoSSev dhe Besa Luci, kryeredaktore e portalit Kosovo 2.0.

Gazetarët vlerësuan se mediat nuk janë pengesë serioze për pajtim, por edhe se nuk japin ndonjë kontribut të madh në atë proces. Ata theksuan se më së shpeshti problemet raportohen nga këndvështrimi i narratives nacionale, ndërsa storjet për qytetarët dhe problemet e tyre të përditshme janë më pak të pranishme në media.

Është vlerësuar se “Roli i mediave nuk është të punojnë për pajtim, por nuk duhet të punojnë as në thellimin e dallimeve”.

Në panelin e dytë, Nora Ahmetaj, themeluese dhe drejtoreshë e Qendrës për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim, Marigona Sabiu, drejtoreshë e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, Darko Dimitrijeviq, gazetar dhe drejtor ekzekutiv i Qendrës për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave, dhe Millica Jakovleviq, menaxhere e projektit, Ndërtimi i Komuniteteve Mitrovicë, diskutuan për rolin e shoqërisë civile në procesin e pajtimit.

Panelistët vlerësuan se progresi në pajtim është vërejtur në nivel individual dhe se njerëzit komunikojnë në mënyra të ndryshme, si dhe ndërmjet grupeve të caktuara, siç është komuniteti i biznesit që bashkëpunon për një kohë të gjatë dhe sektori joqeveritar. Vlerësohet se më problematik është niveli politik.

“Është një nivel që merr vendime dhe i hap rrugën pajtimit të përgjithshëm, mirëpo për momentin nuk ka progres”, thanë pjesëmarrësit, duke shtuar se ka pak progres për faktin që “të dyja palët janë ulur për të diskutuar rreth problemeve”.

Panelistët theksuan se procesi i pajtimit kishte filluar, por që e gjithë shoqëria nuk është e përfshirë. Ata theksuan se OJQ-të kontribuuan më së shumti në pajtim, por që nuk shkoi larg.

Çështja e lidhjes ndërmjet situatës së sigurisë dhe procesit të pajtimit është analizuar nga pjesëmarrësit e panelit të tretë Dushan Radakoviq, drejtor ekzekutiv i Qendrës Avokuese për Kulturë Demokratike, Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Afërdita Sylaj Shehu, drejtoresh ekzekutive e Community Building Mitrovica dhe Igor Markoviq, hulumtues i lartë dhe menaxher i projektit në OJQ AKTIV.

Panelistët vlerësuan se incidentet e sigurisë dhe situata politike e vështirësojnë jetën dhe pajtimin ndërmjet komuniteteve, në radhë të parë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa elitat politike me narrativet e tyre kontribuojnë në tensione.

“Duhet investuar në ndërtimin e paqes, veçanërisht sot kur jemi dëshmitarë të paqëndrueshmërisë së madhe në kontinentin e Evropës,” thanë panelistët.

Pjesëmarrës në panelin e katërt ishin përfaqësues të shoqërisë civile të komunitetit turk, rom, ashkali, egjiptian dhe goran. Fatir Berzati, aktivist dhe kryeredaktor për gjuhët sllave në Kosova Info nga komuniteti goran i Kosovës, Sejfi Kodra, përkthyes, politolog dhe aktivist nga radhët e komunitetit turk të Kosovës dhe Mimoza Gavrani, eksperte e politikave praktike nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal në emër të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, folën për qëndrimin e këtyre komuniteteve.

Panelistët vlerësuan se duhet bërë më shumë në mënyrë që komunitetet më të vogla të ndjehen të lira. U theksua se këto komunitete janë veçanërisht të ndjeshme për shkak se ballafaqohen me stereotipa të ndryshëm, megjithëse ka zgjidhje të mira ligjore që u garantojnë të gjitha të drejtat e tyre.

“Është shumë e rëndësishme të përfshihen komunitetet më të vogla në procesin e pajtimit dhe ndërtimit të së ardhmes. Ne duhet të rikthejmë besimin tek institucionet. Komunitetet më të vogla duan të jenë pjesë e iniciativave që kanë të bëjnë me pajtimin, paqen dhe stabilitetin”, porositën pjesëtarët e OJQ-ve.

KCR_Logo-plp68538l4w20dvjwj5cddxcilbj7grpnl0m345dgw

Thirrje publike për grupet studentore/rinore për të marrë pjesë në një iniciativë të bashkëpunimit me të rinjtë në bazë:

17.03.2022

“Trajtoni stereotipet dhe paragjykimet ekzistuese në Kosovë”

OJQ AKTIV fton të gjithë grupet studentore/rinore nga të gjitha përkatësitë etnike që të propozojnë iniciativa bashkëpunimi rinor që do të mbështeten përmes projektit Transformimi i Perceptimeve Konflikte përmes Rritjes së Angazhimit Qytetar dhe Komunitetit në Kosovë dhe të zbatuar nga grupet studentore/rinore.

Në kuadër të projektit dhe pas përgatitjes së Indeksit të Stereotipeve Etnike në Kosovë (një regjistrim i konsoliduar i karakteristikave stereotipike të dokumentuara që ndikojnë në marrëdhëniet etnike në Kosovë) dhe Prezantimi i mësimit të ndërsjellë të gjuhës në Kosovë: Udhërrëfyesi tentativ (letra adreson çështjen e hendekut gjuhësor që ekziston ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës), studentëve do t’u ofrohet mundësia të propozojnë dhe zbatojnë aktivitete bazuar në problemet e identifikuara nga studimet.

Studentët ftohen të propozojnë iniciativën bazë të bashkëpunimit rinor që do të mbështetet përmes këtij projekti dhe do të zbatohet nga studentët/rinia dhe anëtarët e Koalicionit Kosovar për Pajtim (KCR).

Nisma më e mirë do të zgjidhet dhe do të mbështetet me një grant deri në 5,000 EUR. Kjo iniciativë do të zbatohet nga KCR në bashkëpunim të ngushtë me grupet studentore/rinore. Në kuadër të kësaj thirrjeje do të mbështetet një (1) iniciativë.

Llojet e aktiviteteve që mund të mbështeten nga kjo thirrje vijojn si më poshtë:

 • Projekte vendore për ndërtimin e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin që mbështesin/inkurajojnë pjesëmarrjen e të rinjve në monitorimin e reformave, në promovimin e sundimit të ligjit dhe vlerave të BE-së;
 • Dialogu qytetar me palët e interesuara lokale;
 • Organizimi i ngjarjeve publike lokale, debateve, punëtorive, seminareve, vizitave studimore;
 • Kryerja e punës kërkimore dhe sondazheve të opinionit publik lokal;
 • Ngjarjet që promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve – ekspozita, materiale filmike/video ose aktivitete të tjera të ngjashme;
 • Ngjarjet dhe aktivitetet e avokimit;
 • Aktivitete të tjera që mbështesin bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik.

Llojet e mëposhtme të aktiviteteve që nuk do të mbështeten:

 • Çdo aktivitet që zhvillohet jashtë Kosovës;
 • Aktivitete që përfshijnë vetëm ose kryesisht sponsorizime individuale për pjesëmarrje në workshope, seminare, konferenca dhe kongrese;
 • Aktivitete që përfshijnë vetëm ose kryesisht bursa individuale për studime ose kurse trajnimi;
 • Aktivitetet e fokusuara në aktivitetet e ndërtimit, blerjen e pajisjeve dhe blerjen dhe/ose rinovimin e ndërtesave ose zyrave;
 • Aktivitete që synojnë mbledhjen e donacioneve bamirëse ose nisma të tjera të ngjashme gjeneruese të fitimit;

Procedura e Aplikimit

Të gjitha propozimet e iniciativave duhet të përfshijnë:

1) Një përshkrim i aplikantit(ve) (një ose më shumë), duke përfshirë informacionin bazë (CV-të e të gjithë aplikantëve), një letër të shkurtër motivimi dhe një kopje të ID-së së Kosovës;

2) Një përmbledhje e projektit, duke përfshirë:

 • Përfituesit e drejtpërdrejtë.
 • Aktivitetet e projektit
 • Rezultatet e pritshme

3) Një përmbledhje e shkurtër (dy deri në tre fjali) e shpenzimeve të vlerësuara që do të shkaktohen nga aktivitetet.)

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit bashkangjitur kësaj thirrjeje.

KCR do të mbështesë dhe zbatojë një numër të kufizuar iniciativash (1) që mund të zgjasin deri në dy (3) muaj në kohëzgjatje dhe që do të kenë një buxhet maksimal prej 5,000 Euro.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 25.03.2022.

Aplikimet duhet të dorëzohen në:

info@ngoaktiv.org

Ju mund të merrni informacione me email igor.markovic@ngoaktiv.org ose duke telefonuar ne +38349614908 dhe +381642585592.

Ekspozita e Fotografisë si Lidhje Shoqërore

04.03.2022

Ekspozita individuale e fotografive të Adon Pajazitit për gjashtë ditët e fundit u prezantua në Mitrovicën e Veriut dhe Prishtinë. Vizitorët kanë mundur të shohin veprat e artistit të ri prizrenas, nga 24 deri më 27 shkurt në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut, dhe nga 28 shkurt deri më 2 mars në Galerinë Monet në Prishtinë.

Ekspozita ishte një prezantim i natyrës së rajonit të Prizrenit, si dhe i jetës së përditshme të boshnjakëve, të cilat hedhin dritë mbi diversitetin social dhe bukurinë natyrore të pjesës jugore të Kosovës. Në të njëjtën kohë, dokumentari i shkurtër i Pajazitit “Pasuria e Natyrës” u shfaq në të dyja ngjarjet hyrëse me qëllim që të shpjegojë vizualisht nevojën urgjente për ruajtjen e mjedisit dhe për të njohur publikun me llojet e shpendëve që banojnë në Kosovë.

Pas ceremonitë e prezantimit, ekspozitat ishin të hapura për publikun.

Këto ngjarje ishin gjithashtu një mundësi për të promovuar punën dhe synimet e Koalicionit Kosovar të Pajtimit, si në mesin e vizitorëve ashtu edhe në mediat që raportuan për ngjarjen.

Ky aktivitet është mbështetur nga Bashkimi Evropian në Kosovë përmes projektit “Transformimi i perceptimeve të konfliktit përmes angazhimit të shtuar të qytetarëve dhe komuniteteve në Kosovë”, i zbatuar nga OJQ AKTIV, anëtare e Koalicionit më të gjerë të Pajtimit të Kosovës (KRC).

SHËNIM: Nga të gjithë vizitorët ishte kërkuar të paraqesin vërtetimin e vaksinimit me të paktën 2 doza dhe aktiviteti ishte zhvilluar në përputhje me Udhëzuesin për Mbrojtjen Kundër Covid-19, të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Projektligjin për Parandalimin dhe Kontrollin e pandemisë Covid-19.

KCR_Logo

THIRRJE PUBLIKE PËR GRUPET STUDENTORE/RINORE PËR TË MARRË PJESË NË NJË INICIATIVË TË BASHKËPUNIMIT ME TË RINJTË NË BAZË

01.03.2022

“Trajtoni stereotipet dhe paragjykimet ekzistuese në Kosovë”

OJQ AKTIV fton të gjithë grupet studentore/rinore nga të gjitha përkatësitë etnike që të propozojnë iniciativa bashkëpunimi rinor që do të mbështeten përmes projektit Transformimi i Perceptimeve Konflikte përmes Rritjes së Angazhimit Qytetar dhe Komunitetit në Kosovë dhe të zbatuar nga grupet studentore/rinore.

Në kuadër të projektit dhe pas përgatitjes së Indeksit të Stereotipeve Etnike në Kosovë (një regjistrim i konsoliduar i karakteristikave stereotipike të dokumentuara që ndikojnë në marrëdhëniet etnike në Kosovë) dhe Prezantimi i mësimit të ndërsjellë të gjuhës në Kosovë: Udhërrëfyesi tentativ (letra adreson çështjen e hendekut gjuhësor që ekziston ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës), studentëve do t’u ofrohet mundësia të propozojnë dhe zbatojnë aktivitete bazuar në problemet e identifikuara nga studimet.

Studentët ftohen të propozojnë iniciativën bazë të bashkëpunimit rinor që do të mbështetet përmes këtij projekti dhe do të zbatohet nga studentët/rinia dhe anëtarët e Koalicionit Kosovar për Pajtim (KCR).

Nisma më e mirë do të zgjidhet dhe do të mbështetet me një grant deri në 5,000 EUR. Kjo iniciativë do të zbatohet nga KCR në bashkëpunim të ngushtë me grupet studentore/rinore. Në kuadër të kësaj thirrjeje do të mbështetet një (1) iniciativë.

Llojet e aktiviteteve që mund të mbështeten nga kjo thirrje vijojn si më poshtë:

 • Projekte vendore për ndërtimin e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin që mbështesin/inkurajojnë pjesëmarrjen e të rinjve në monitorimin e reformave, në promovimin e sundimit të ligjit dhe vlerave të BE-së;
 • Dialogu qytetar me palët e interesuara lokale;
 • Organizimi i ngjarjeve publike lokale, debateve, punëtorive, seminareve, vizitave studimore;
 • Kryerja e punës kërkimore dhe sondazheve të opinionit publik lokal;
 • Ngjarjet që promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve – ekspozita, materiale filmike/video ose aktivitete të tjera të ngjashme;
 • Ngjarjet dhe aktivitetet e avokimit;
 • Aktivitete të tjera që mbështesin bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik.

Llojet e mëposhtme të aktiviteteve që nuk do të mbështeten:

 • Çdo aktivitet që zhvillohet jashtë Kosovës;
 • Aktivitete që përfshijnë vetëm ose kryesisht sponsorizime individuale për pjesëmarrje në workshope, seminare, konferenca dhe kongrese;
 • Aktivitete që përfshijnë vetëm ose kryesisht bursa individuale për studime ose kurse trajnimi;
 • Aktivitetet e fokusuara në aktivitetet e ndërtimit, blerjen e pajisjeve dhe blerjen dhe/ose rinovimin e ndërtesave ose zyrave;
 • Aktivitete që synojnë mbledhjen e donacioneve bamirëse ose nisma të tjera të ngjashme gjeneruese të fitimit;

Procedura e Aplikimit

Të gjitha propozimet e iniciativave duhet të përfshijnë:

1) Një përshkrim i aplikantit(ve) (një ose më shumë), duke përfshirë informacionin bazë (CV-të e të gjithë aplikantëve), një letër të shkurtër motivimi dhe një kopje të ID-së së Kosovës;

2) Një përmbledhje e projektit, duke përfshirë:

 • Përfituesit e drejtpërdrejtë.
 • Aktivitetet e projektit
 • Rezultatet e pritshme

3) Një përmbledhje e shkurtër (dy deri në tre fjali) e shpenzimeve të vlerësuara që do të shkaktohen nga aktivitetet.)

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit.

KCR do të mbështesë dhe zbatojë një numër të kufizuar iniciativash (1) që mund të zgjasin deri në dy (2) muaj në kohëzgjatje dhe që do të kenë një buxhet maksimal prej 5,000 Euro.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 15.03.2022.

Aplikimet duhet të dorëzohen në: info@ngoaktiv.org

Ju mund të merrni informacione me email igor.markovic@ngoaktiv.org ose duke telefonuar ne +38349614908 dhe +381642585592.

1

Trajnimi i Programit të Forum Teatrit i bashkoi të rinjtë/rejat e komuniteteve të Kosovës me 11.02 –14.02.2022

11.02.2022 –14.02.2022

Shumë të rinj e të reja të komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë iu përgjigjën thirrjes për trajnim, por vetëm 16 nga ata u përzgjodhën që të jenë pjesëmarrës dhe të marrin mësimet bazike të teknikave teatrale në qytetin me diversitet kulturor në Prizren.

Edukim mbi teatrin dhe të drejtat e njeriut, aktrim, lojëra relaksuese, diskutime, ushtrime fizike, improvizime, e shumë aktivitete tjera i përmbushën 4 (katër) ditët e trajnimit. Shëtitjet dhe shoqërimet në mes tyre, edhe pas trajnimeve ishin pjesë e pandashme e këtyre ditëve. Forum Teatri, si formë e veçantë e teatrit, zgjoi interesim tek pjesëmarrësit, sepse e kuptuan që kjo është mënyra më e mirë për të vetëdijesuar dhe adresuar çështje me rëndësi sociale.

“Kur të shprehem, tash personin tjetër do ta shikoj si publik, që në këtë mënyrë të kuptohem më lehtë”.

“Do te kisha ndryshua kohëzgjatjen sepse ky është një shoqërim i vogël por fillimi i një miqësie të madhe ndërmjet nesh”.

“Më ka pëlqyer toleranca dhe mirëkuptimi për njëri tjetrin, hapësira paqësore që kemi krijuar, mundësia të jesh vetvetja dhe t’i shprehësh emocionet që nuk e ke ditur që i ke me anë të personazheve të ndryshme”.

“Kam mësuar mbi të gjitha çka është forum teatri, aftësi të shumta aktrimi, se nuk është e nevojshme të flasësh për të thënë diçka”.

Këto ishin disa nga përshtypjet dhe vlerësimet nga pjesëmarrësit e trajnimit.

Ndërkaq pjesëmarrësi Fatmir Menekshe thotë: “Forum Theater Program Training’ ishte njeri prej trajnimeve qe kam aplikuar me shume kënaqësi dhe e ndoqa me shume pasion. Përpos qe mësova gjera te reja per aktrimin, teatrin e per forum teatrin, unë u shoqërova me te rinj te entuziazmuar për artin”.

Ky aktivitet mbështetet nga Bashkimi Evropian në Kosovë përmes projektit “Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë” i zbatuar nga Artpolis dhe OJQ AKTIV si anëtare të Koalicionit të Kosovës për Pajtim (KCR).

SHËNIM: Ky aktivitet është zhvilluar në përputhje me “Manualin për mbrojtje nga përhapja e virusit COVID-19” të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe “Projektligji për prandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19”.

#artpolis #kcr #aktiv #eu #thbe

Open call for external expert KCR_pages-to-jpg-0001

OPEN CALL FOR EXTERNAL EXPERT

04.02.2022

Midterm evaluation of an ongoing project
Project:

Transforming conflict perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo

Period: 
January 2019 – December 2021

Date:
As soon as possible or latest 1st of March 2022

Background:


Kosovo Coalition for Reconciliation (KCR) was established in January 2019, by HLCK, Artpolis, NGO Aktiv and Documenta, through the support of the European Union Office in Kosovo with the project “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo”.

KCR seeks to contribute to overall improvement of ethnic relations in Kosovo and increase understanding and participation of grass-root community actors in initiatives fostering the reconciliation process in Kosovo. Through vigorous efforts in facilitation of respectful ethnic dialogue, promotion of cultural diversity values, increased opportunities for inter-ethnic cooperation in promotion of peace and tolerance and amplified inclusion women and youth groups in reconciliation process in Kosovo, KCR aspires to introduce genuine and sustainable changes in reconciliation dynamics in Kosovo. 

The selected expert/consultant will have to conduct a programmatic evaluation, which will autonomously measure overall progress of the project, assess the indicator fulfillment, collect and review quantitative and qualitative data to determine evidence of the project impact and suggest the changes/amendments that lead to better result delivery in the continuation of efforts. This will have to be done in close cooperation with the programme manager and the KCR members. 

After more than 3 years of work, the Coalition seeks to engage an external expert who will work closely with us to:

 • Carefully review the work of the KCR for the period of 1st of January 2019 – 31st of December 2022.
 • Prepare and conduct a midterm evaluation of the partnered organizations, based on meetings with HLCK, Artpolis, NGO Aktiv, the expert’s own research and feedback collected from stakeholders and discuss the findings with the organizations.
 • Explore and recommend which interventions are most appropriate at which level(s) to achieve the desired change.
 • Analyze which organizational capacities should be strengthened in order to improve the implementation and the results of the project.
 • Define all necessary adaptations for the future project design.
 • Deliver a final report on findings and recommendations for internal use for the KCR.

Qualifications:

 • No less than five (5) years of professional experience working in the civil-society sector in Kosovo and region.
 • Demonstrated familiarity with Transitional Justice and Dealing with the Past concepts and demonstrated experience in these field.
 • Past experience in evaluating projects.
 • Fluency in English and local languages.

Interested parties should submit the following documentation to office@hlc-kosovo.org no later than the 18th of February 2022:

 • A detailed curriculum vitae;
 • A letter of interest outlining the applicant’s interest in and qualifications for the position and examples of past similar work;
 • A proposed methodology and timeline for the completion of work;
 • A financial offer;

Deadline for questions and further clarifications for the open call is 9th of February 2022 via email. All questions and answers will be available for all applicants no later than 14th of February 2022 on the webpage of KCR.

ALB

Thirrje për aplikim – Trajnim për Edukimin e Bazuar në Teatër me Bashkëmoshatare/ë

02.02.2022

Qendra për Art dhe Komunitet -Artpolis në kuadër të Koalicionit të Kosovës për Pajtim organizon trajnimin për Edukimin e Bazuar në Teater me Bashkëmoshatarë/e për të rinjtë dhe të rejat e komuniteteve shqiptare, serbe, rome, ashkali dhe egjiptas.

Ky trajnim do të mbahet nga 11 deri 14 shkurt, 2022 në Prizren/Kosovë. Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga Artpolis përfshirë transportin, akomodimin, ushqimin dhe trajnimin.

Në vazhdimësi personat/grupet e interesuar nga trajnimi do te zhvillojnë shfaqje teatrale, të cilat do të prezantohen para publikut.

Linku për më shume informata dhe për aplikim:  👉 https://bit.ly/3uyCsZd

Vetëm kandidatët/et e perzgjedhur/a do të njoftohen përmes e-mail/telefonit. Për më shumë informata kontaktoni: venera.it@gmail.com ose në 044 169 080.

#artpolis #aktiv #kcr #art #community #THBE #ForumTheater

Open call for TJ expert 26.02.2022_pages-to-jpg-0001

Call for a Transitional Justice expert with focus on Kosovo and the Balkan region

01.02.2022

Kosovo Coalition for Reconciliation (KCR) is seeking an expert with extensive knowledge on the transitional justice process in Kosovo and in the Balkan region to draft a National Strategy on Transitional Justice in Kosovo.

Background:

KCR with the financial support of the European Union seeks to contribute to overall improvement of ethnic relations in Kosovo and increase understanding and participation of grass-root community actors in initiatives fostering the reconciliation process in Kosovo. Through vigorous efforts in facilitation of respectful ethnic dialogue, promotion of cultural diversity values, increased opportunities for inter-ethnic cooperation in promotion of peace and tolerance and amplified inclusion of women and youth groups in the reconciliation process in Kosovo, KCR aspires to introduce genuine and sustainable changes in reconciliation dynamics in Kosovo. 

Purpose and objectives:

The KCR seeks to engage a high-level expert on Transitional Justice to draft a model for National Strategy on Transitional Justice. The expert shall coordinate the research done by the Humanitarian Law Center Kosovo and the KCR partners and use the research (qualitative and quantitative) in order to draft an accurate strategy on Transitional Justice.

The expert will have the full responsibility, in close cooperation with the programme coordinator of the KCR to:

–          Gather necessary and relevant data about the transitional justice process in Kosovo (and the region if necessary);

–          Conduct desk and field research, including conducting interview with relevant stakeholders;

–          Draft a short report concerning the transitional justice process in Kosovo from the end of the conflict in 1999 until today;

–          Study and compare strategies of different countries and assess the impact of these strategies in the process of TJ in those countries;

–          Analyze and extract experience of these countries by identifying relevant successes and shortcomings;

–          Draft proposal/model for a National Strategy of Transitional Justice for Kosovo

Qualifications and required profile:

The applicant will have a proven track record of:

–          Significant expert knowledge demonstrated through academic qualifications or the equivalent and substantial professional experience of Transitional Justice, Dealing with the past, International law, post conflict societies or/and peacebuilding; 

–          Excellent research, analytical and writing skills;

–          Strong analytical skills and demonstrated experience of conducting and managing research, including field research;

–          Proven experience of drafting research papers targeted at different audiences;

–          An extensive knowledge of Kosovo recent history and that of the ex-Yugoslavia countries;

–          Have a strong knowledge of strategies drafted by authorities of other post-conflict countries (e.g. South Africa, Bosnia and Herzegovina etc.) who have already drafted their national strategies on TJ and Dealing with the Past. 

How to apply:

Interested candidate should send the following documents to Office@HLC-Kosovo.org

–          Short description about the applicant and how you plan to approach the task (max 2 pages);

–          Example of previous work done in the field;

–          CV and cover letter.

Please find more on the Kosovo Coalition for Reconciliation on the website www.kcr-ks.org  and on www.hlc-kosovo.org about Humanitarian Law Center Kosovo. If you have any questions you are welcome to address them to the Project Manager Kaltrina Shala on Kaltrina@hlc-kosovo.org.

Deadline for application is 9th of February 2022

ALB

Rinia e Kosovës përmes Artit…të Pajtimit

Nga fillimi i Shkurtit deri në fund të Marsit 2021, njëzet individë të rinj të moshës nga 13 deri në 22 vjeç që i përkisnin komuniteteve Shqiptare, Rome dhe Serbe të morën pjesë në aktivitetin e projektit Youth Check In, në kuadër të projektit Koalicioni Kosovar për Pajtim i cili financohet nga Zyra e BE -së në Kosovë.

Shumë pjesëmarrës, nga komunitete të ndryshme të përkatësisë, portretizuan në mënyrën e tyre krijuese çështje të shumta – varfërinë dhe mjedisin mbi të gjitha – që ende vuajnë nga shoqëria kosovare në tërësi. Kjo jep një aluzion për ndjenjën e përbashkëtësisë dhe angazhimit qytetar që i bashkon ata pavarësisht përkatësisë së tyre në komunitet.

IMG_1109

Shkolla Pranverore Feministe 2021 – Pjesa e dytë

4-7 nëntor 2021

“Gratë e reja që ndërtojnë paqen” është motoja nën të cilën u zhvillua pjesa e dytë e Shkollës Pranverore Feministe 2021, duke mbledhur 18 vajza nga Kosova dhe Serbia nga data 4-7 nëntor 2021.

Nisur nga gjendja e stagnuar e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tensionet e krijuara së fundmi mes dy vendeve dhe ndikimi i madh që ka situata në jetën e përditshme të popullatës së të dy vendeve, si dhe efektin që e gjithë kjo ka në marrëdhëniet e tyre ndëretnike, iniciativat si Shkolla Pranverore Feministe, padyshim që luajnë një rol kyç në ndërtimin e një narrative pa shtrembërime politike në kuadër të tablosë më të madhe të ndërtimit të paqes mes qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë.

Programi i Shkollës Pranverore Feministe është krijuar në atë mënyrë që përfshin trajnere dhe mysafire aktiviste dhe feministe, nga Kosova dhe Serbia, të cilët prezantojnë punën e tyre para vajzave pjesëmarrëse. Dhe programi i këtij viti nuk ishte përjashtim.

Gjatë katër ditëve të shkollës / seminarit tonë (joformal) që mblodhi së bashku të rejat nga Kosova dhe Serbia, ne trajtuam tema të ndryshme, duke i angazhuar pjesëmarrësit në proceset praktike të të mësuarit dhe duke eksploruar më shumë për veten, të ardhmen e tyre feministe dhe procesin e ndërtimit të paqes.

Nga ‘ligji dhe feminizmi’ tek ‘paqja dhe aktivizmi’ tek ‘drejtësia tranzicionale dhe pajtimi’ tek ‘kontributi i grave në paqe dhe siguri’ tek ‘lëvizja e grave që nga vitet 1990” tek ‘gratë alpiniste që thyejnë tabu’ tek ‘gratë në tryezën e bisedimeve në Kosovë’ ishin temat që pasuruan programin e pjesës së dytë të Shkollës Pranverore Feministe 2021.

Emrat e njohur të aktivisteve dhe përfaqësueseve të institucioneve, përfshirë Nasrin Pourghazian, Ariana Qosaj Mustafa, Valdete Idrizi, Kaltrina Shala, Donika Emini, Igballe Rogova, Mrika Nikçi dhe Jovana Radosavljevic ligjëruan për temat e lartpërmendura.

Krijimi i një mjedisi të sigurt për pjesëmarrëset për t’u shprehur dhe mundësa që ta bëjnë atë në gjuhën e tyre janë ndër parimet thelbësore të Shkollës Pranverore Feministe që sigurisht dolën në pah edhe këtë vit.

Më poshtë do të rendisim disa fjali të shkurtra të përgjigjeve vlerësuese të pyetjes “Cila është ndjenja me të cilën po e mbyllni Shkollën Pranverore Feministe?”:

“E frymëzuar, e fuqizuar dhe e dashur (nga të tjerat).” – Valëza

“Po largohem me më shumë njohuri për rëndësinë e historisë së grave dhe mezi pres të ndaj këtë njohuri.”- Drenueta

“Po largohem nga ky trajnim shumë e motivuar që të punoj edhe më shumë për gratë dhe vajzat.” – Jelena C.

“Nëse ndonjëherë harrojmë se sa të forta dhe të ditura jemi, ose për shkak të rrethanave në të cilat jetojmë ndonjëherë dekurajohemi, mendoj se trajnime si këto na kujtojnë shumë gjëra dhe na japin kurajo për të vazhduar.” – Saranda

Projekti “Gratë e Reja ndërtojnë Paqen në Kosovë dhe Serbi” zbatohet në bashkëpunim mes Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet dhe Qendrës Alternative të Vajzave (AGC), ndërsa mbështetet nga Bashkimi Evropian në Kosovë dhe fondacioni Kvinna till Kvinna.

artpolis #feministspringschool #kcr #azd