ALB

Rinia e Kosovës përmes Artit…të Pajtimit

Nga fillimi i Shkurtit deri në fund të Marsit 2021, njëzet individë të rinj të moshës nga 13 deri në 22 vjeç që i përkisnin komuniteteve Shqiptare, Rome dhe Serbe të morën pjesë në aktivitetin e projektit Youth Check In, në kuadër të projektit Koalicioni Kosovar për Pajtim i cili financohet nga Zyra e BE -së në Kosovë.

Shumë pjesëmarrës, nga komunitete të ndryshme të përkatësisë, portretizuan në mënyrën e tyre krijuese çështje të shumta – varfërinë dhe mjedisin mbi të gjitha – që ende vuajnë nga shoqëria kosovare në tërësi. Kjo jep një aluzion për ndjenjën e përbashkëtësisë dhe angazhimit qytetar që i bashkon ata pavarësisht përkatësisë së tyre në komunitet.