(c)MEDDY-

Pjesa e parë e Shkollës Pranverore Feministe 2020

28,29,30.09-01.10.2020

Nga data 28 shtator – 01 tetor 2020, u mbajt pjesa e parë e shkollës pranverore feministë, në Prishtinë me pjesëmarrëset, gra të reja nga Kosova dhe Serbia. Si çdo vit, Shkolla Pranverore Feministe ofroi një hapësirë ​​për gratë e reja që të bashkohen dhe të krijojnë një vizion të përbashkët për lëvizjen feministe në Kosovë dhe Serbi për të luftuar ndikime negative si pasojë e sistemeve patriarkale, dhe të gjitha sistemet që promovojnë luftëra, urrejtje, racizëm, diskriminin, etj. E organizuar me një modalitet më ndryshe se vitet tjera, sivjet, për shkak të mbrojtjes nga Covid-19, gratë e reja nga Serbia nuk kanë udhëtuar në Kosovë, por nga distanca, përmes platformës digjitale kanë komunikuar me gratë e reja nga Kosova. Brenda 4 ditëve, sa zgjati shkolla, të gjithë mësuan shumë gjëra të reja, ku solidariteti dhe fuqizimi ishin fjalët kyçe që u përdorën në këtë punëtori.I falenderojmë për ligjëratat dhe diskutimet e tyre: përfaqësuesen speciale nga BE Reyes Charle Cuellar, prof.Vjollca Krasniqin dhe aktivistet Xhejrane Lokaj, Jeta Krasniqi, Valdete Idrizin, Tijana Simic LaValley, Yllka Soben, Kaltrina Shalen dhe Zana Hoxhën. Projekti “Gratë e reja ndërtojnë paqen në Kosovë dhe Sërbi” implementohet në bashkëpunim me Artpolis-Qendr për Art dhe Komunitet dhe Alternativni Centar za Devojke ndërsa përkrahet nga Unioni Evropian në Kosovë dhe Kvinna till Kvinna.

SSTJ2020-ALB-1

Thirrje për aplikim për shkollën mbi drejtësinë tranzicionale

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, në kuadër të projektit “Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së përfshirjes së qytetarëve dhe komuniteteve në Kosovë” organizon Shkollën mbi Drejtësinë Tranzicionale. Ftohen të aplikojnë të gjithë të interesuar të moshës 18-25 vjeç, të cilët kanë interesim për të mësuar për Drejtësi Tranzicionale dhe të takojnë të rinjtë të tjerë. Shkolla do të mbahet mes datave 9 -13 nentor 2020.
Për t’u bërë pjesë e kësaj shkolle mund të aplikoni duke e plotësuar këtë formular. https://bit.ly/3jCvI3Q

Në këtë shkollë do të shtjellohen tema lidhur me instrumentet e ballafaqimit me të kaluarën, respektivisht me shtyllat e drejtësisë tranzicionale si: gjykimet për krime lufte, komisionet e së vërtetës, reparacionet dhe reformat institucionale.
Si aktivitete shtesë, pjesëmarrësit. do të njihen më afër me punën e FDH Kosovë, Qendrën e Dokumentimit – Kosovë dhe do të kenë mundësi t’i shkëmbejnë mendimet me ekspertë ndërkombëtarë dhe rajonal të drejtësisë tranzicionale.

Data e fundit për aplikim: 18 Tetor 2020
Të gjitha shpenzimet në lidhje me Shkollën i bartë organizatori.
Përkthimi simulant në gjuhën shqipe dhe serbe do të jetë i siguruar.