Abdula 1

Të sigurt. Në shtëpi

Maj 2020

Kohë të pabesueshme. Në vetëm disa muaj, gati i gjithë njerëzimi u izolua. Brenda shtëpive të tyre. Do të duhet shumë reflektim për të qenë në gjendje të kristalizojmë të gjithë mësimet dhe njohuritë që të gjithë ne i kemi fituar në këto kohë mjaftë të çuditshme. Ndërkohë, kemi dëgjuar për shumë raporte për ringjalljen e natyrës, pasi ne, njerëzit, kemi qenë më të qetë se zakonisht…

Me fuqinë e frikës sonë, në një mjedis armiqësor, jemi të detyruar të qëndrojmë aty ku ne në të vërtet i përkasim – në shtëpi. Po e rizbulojmë lirinë tonë nga lidhjet e jashtme që i kemi perceptuar si pjesë të domosdoshme të ditëve tona. Po e rizbulojmë rehatinë e vendit ku jemi të detyruar të qëndrojmë. Rizbulojmë detyrat tona ndaj atij vendi. Paskemi munguar, shtëpi.

Sa e rëndësishme në këto kohë të brishta është të kujtoni ata që kanë humbur luksin e një vendi të sigurt të quajtur “shtëpi”; miliona refugjatë në kampe afër kufijve, shumë më shumë PZHBV, thjesht në pamundësi që të kthehen në shtëpi, dhe një numër i madh i njerëzve të pastrehë, anë e mban botës, që asnjëherë nuk kanë pasur një ndjenjë të tillë të përkatësisë në një vend. Gjithashtu t’i kujtojmë ata që në momente të tilla ndjehen të braktisur; në fillim të “panikut nga pandemia”, një gazetar nga Graçanica, Kosova qendrore, shkruan:

Në një kohë kur pothuajse e gjithë bota është në panik për përhapjen e Covid – 19, për të cilin nuk dihet shumë, pyetja ime është: kujt i përkasin serbët nga Kosova qendrore? Kë ta kontaktojnë dhe kë ta dëgjojnë? Në fakt, pyetja e vërtetë është – a interesohet dikush për ta?

Një ndjenjë e tillë e mos përkatësisë është pasojë e marrëdhënieve armiqësore për një kohë të gjatë në mes të qeverive me të cilat jeta e këtyre njerëzve të zakonshëm ka të bëjë; në Prishtinë, dhe në Beograd. Ky është një tregues i vogël i nevojës për krijimin e marrëdhënieve midis të dyja palëve. Otro mundo es possible; në këto kohë të çuditshme kemi zbuluar që, nëse investojmë pak vullnet dhe kreativitet, është e mundur që të bëjmë shumë gjëra ndryshe, më mirë.

Natyrisht, kjo situatë do të marrë fund, dhe shumë thonë që bota nuk do të jetë më e njëjtë. Ne nuk e dimë se si do të duket, por e dimë se do t’i kthehemi botës së jashtme, dhe nxitimi ynë kaotik në mes të jetës sonë “të brendshme” dhe “të jashtme”, do të vazhdojë. Dhe le të jetë kështu, të tillë jemi ne, njerëzit; kemi nevojë për një vend që ta quajmë shtëpi, por të etur për të eksploruar gjithçka jashtë asaj shtëpie. Por, mbani në mend se vetëm për shkak se ne, njerëzit, nuk po e shqetësojmë atë, natyra po ringjallet… Dhe gjithashtu mbani në mend – ju nuk keni ngecur në shtëpi, ju jeni të sigurt aty. Duroni, edhe disa ditë të tjera…

Abdullah b. FERIZI
për KCR. Maj 2020
Abdullahu është nga Mitrovica, jeton në Fushë Kosovë dhe për njëzet vitet e fundit është i angazhuar në kontributin e tij për paqe në Kosovë dhe më gjerë.

Ky publikim është bërë me ndihmen e Zyrës së bashkësisë Evropiane në Kosovë. Mendimet e shprehura në këtë raport janë vetëm nën përgjegjësi të OJQ-së AKTIV dhe anëtarëve të Koalicionit Kosovar për Pajtim dhe nuk mund të merren si mendime të bashkësisë Evropiane.

Kosovo report 2019 ALB SRB ENG cover-page-001

FDHK – “Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim”

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta në projektin “Monitorimi i Gjykimeve të ndërlidhura me Krimet e Konfliktit në Kosovë dhe Përfshirja e Rinisë në Sektorin e Drejtësisë”, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDHK) e publikon raportin mbi monitorimin e gjykimeve më të rëndësishme gjatë vitit paraprak 2019 me titullin “Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim”. 

Në raport janë përfshirë analizat e gjykimeve, të cilat vëzhguesit e FDHK i kanë përcjellë gjatë vitit 2019. Po ashtu, janë paraqitur rezultatet, të cilat i kanë realizuar institucionet e gjyqësorit në procesimin e krimeve të luftës. Në fund, janë dhënë rekomandimet për institucionet e gjyqësorit me qëllim të zotërimit sa më të suksesshëm të problemeve, me të cilat gjyqësori kosovar për momentin ballafaqohet si dhe për hir të realizimit të rezultateve sa më të mira në periudhën në vijim.   

Në këtë raport janë përfshirë 19 lëndë, në të gjitha fazat e procedurës penale. Procedura parapenale është ngritur kundër tetë (8) personave, të cilët gjatë vitit janë privuar nga liria për shkak të dyshimeve të bazuara se e kanë kryer veprën penale krim i luftës kundër popullatës civile. Nga liria janë privuar kryesisht në kalimin  kufitar me rastin e hyrjes së tyre në territorin e Kosovës. Me atë rast, iu është caktuar masa e paraburgimit dhe kundër tyre janë ngritur edhe hetimet. Në lidhje me dy (2) prej personave të cilët janë privuar nga liria, pas sigurimit të provave, hetimet janë ndërprerë dhe ata janë liruar nga paraburgimi. Në lidhje me katër (4) të tjerë të dyshuar, para fundit të vitit janë ngritur tri (3) aktakuza, derisa procedura hetimore ka vazhduar në lidhje me dy (2) persona të tjerë. 

Në lidhje me akuzat për krime të luftës në periudhën e raportimit kanë vazhduar dy (2) shqyrtime kryesore të filluara në vitet paraprake. Në raport janë bërë analizat edhe të procedurave ankimore lidhur me akuza si dhe lidhur me lëndë të caktuara, të cilat janë të ndërlidhura me lëndë të krimeve të luftës e të cilat kanë prapavijë politike ose etnike. 

Mbi këto dhe vëzhgimet e tjera, të cilat, sipas FDHK e kanë përcjellë gjyqësorin kosovar në vitin  2019, në mënyrë të hollësishme mund të njiheni në versionin online të raportit vjetor “Gjykimet për krimet e luftës – ende në fillim”.

Projekti “Monitorimi i Gjykimeve të ndërlidhura me Krimet e Konfliktit në Kosovë dhe Përfshirja e Rinisë në Sektorin e Drejtësisë” përkrahet financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar përmes Ambasadës së saj në Prishtinë dhe nga Unioni Evropian përmes projektit “Transformimi i perceptimeve të konfliktit përmes rritjes së përfshirjes qytetare dhe të komuniteteve në Kosovë”.

1

Shfaqja e të rinjve/rejave „Try“

Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet prezantoi shfaqjen e të rinjve/rejave „Try“ në u Civic Energy Center – CEC, Mitrovicë e Veriut, me 20 dhjetor, 2019.

Në ditët e sotme çështja dhe preokupimi kryesor i qytetarëve e sidomos i të rinjve/rejave është punësimi. Në këtë shfaqje në mënyrë të mrekullueshme është paraqitur ballafaqimi i tyre me probleme të ndryshme gjatë aplikimit për punësim si dhe mënyra se si trajtohen nga personat që janë në pozita kyçe.

Kandidatët/et që iu përgjigjen konkursit për punë: Gjurgjina ambicioze dhe kryelarte, Edvin i kualifikuar por jo serioz, Mia e bukur, llasticë dhe e pakualifikuar, Mirjana grua shtatzene dhe me veshtiresi financiare te gjithe keta u perballen me drejtorin jo serioz, qesharak dhe pa etikë të punës. Me humor dhe të qeshura u zhvillua kjo temë, përderisa në fund të shfaqjes u hap diskutimi me publikun dhe personazhet e shfaqjes.

Shfaqja „Try“ implementohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet në kuadër të Koalicionit të Kosovës për Pajtim dhe përkrahet nga Bashkimi Evropian në Kosovë, përmes projektit „ Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe komunitar në Kosovë“.

1

Shkolla verore mbi Drejtesine Tranzicionale 2019

Shkolla Verore mbi Drejtësinë Tranzicionale, u mundësoi studentëve që të njihen më shumë me temat lidhur me instrumentet dhe ballafaqimin me të kaluarën, respektivisht me shtyllat e drejtësisë tranzicionale si: gjykimet për krime lufte, komisionet e së vërtetës, reparacionet dhe reformat institucionale.

Aktiv-1

Analiza e Trendit 2019: Qëndrimet e Komunitetit Serb në Kosovë

Sondazhi është realizuar midis 15 korrikut dhe 5 shtatorit të këtij viti nga OJQ Aktiv në bashkëpunim me RTIV Kim, dhe ka anketuar gjithsej 540 persona, 270 të anketuar që vijnë nga veriu dhe 270 nga jugu i lumit Ibër , me fokus të veçantë në Veriun e Kosovës, Graçanicën, Strpce dhe Anamoravë.

Dokumenti para jush është një studim i realizuar për të pestin vit me radhë nga OJQ AKTIV me qëllim të identifikimit të qëndrimeve dhe perceptimeve kryesore të komunitetit serb në Kosovë në lidhje me proceset kryesore shoqërore, ekonomike, politike dhe të tjera që kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në jetën e tyre. Të dhënat e fituara ofrojnë një pasqyrë mbi efektet që proceset e tilla kanë në komunitetin serb në Kosovë, nevojat dhe prioritetet e tij dhe, si të tilla paraqesin një burim të vlefshëm të informacionit për krijimin e iniciativave dhe strategjive/politikave qytetare në të gjitha nivelet qeverisëse që synojnë plotësimin e nevojave reale të popullsisë.

Rezultatet e këtij hulumtimi mund dhe duhet të bëhen pikënisje për përpjekje të tilla, pa marrë parasysh se a janë ato nisma zhvillimore, dialog shoqëror madje dhe zgjidhje politike për disa nga problemet që për një periudhë të gjatë rëndojnë normalizimin e jetës në Kosovë.

Këtu mund ta shkarkoni dokumentin në gjuhën shqipe:Analiza-e-Trendit-2019

3. Forum future-Perceptimet

Perceptimet e ndërsjella të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë

Sot, përkundër progresit të prekshëm të bërë në stabilizimin e marrëdhënieve etnike dhe bashkëpunimit në nivel politik, Kosova mbetet një shoqëri e ndarë me paragjykime ndëretnike të rrënjosura thellë. Kjo situatë me apo pa qëllim inkurajohet dhe të mbahet, pak a shumë, nga të gjithë akterët në komunitet, ndërsa pajtimi strukturor dhe përpjekjet për të bashkëpunuar janë të kufizuara në iniciativa qytetare apo grupe të vogla të biznesit (p.sh. ndërmarrjet). Ka shumë faktorë që kontribuojnë dhe përforcojnë konfliktet ekzistuese etnike në Kosovë. Ata dallojnë për nga intensiteti dhe ndikimi i tyre në marrëdhëniet etnike.

Ka shumë hulumtime dhe dokumente për studimin e shkaqeve të konflikteve. Megjithatë, jo shumë përpjekje janë bërë për identifikimin e paragjykimeve dhe keqkuptimeve që ngarkojnë marrëdhëniet etnike në Kosovë, e sidomos jo në angazhim për dialog publik që synon dekonstruktimin e tyre. Studimi i paraqitur në këtë dokument tenton pikërisht këtë – të tregojë stereotipet mbizotëruese etnike dhe të nisë një dialog të hapur që çon drejt të kuptuarit të tyre dhe refuzimit për krijimin e perceptimeve etnike.

Hulumtimi është kryer me 527 të anketuar nga Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani, Zubin Potoku, dhe enklavat (Shtërpcë, Gjilan dhe Graçanicë) në njërën anë (gjithsej 233), dhe nga Mitrovica dhe Prishtina (gjithsej 299) në anën tjetër.

1.

Punëtori për komunikimin efektiv dhe rolin e Stereotipeve Etnike në pajtim

OJQ Aktiv zhvilloi punëtorinë nga 16 qershori me 19 qershor 2019 në Igalo, Mali i Zi me pjesëmarrjen e individëve të rinj të etnive serbe dhe shqiptare nga komuna të ndryshme të Kosovës.

Qëllimi i përgjithshëm i trajnimit ishte të promovonte të menduarit kritik për atë që janë stereotipet, paragjykimet dhe sjelljet e diskriminimit, si formohen ato nga njerëzit dhe si komunikimi pa paragjykime mund të ndikojë në negativitetet në marrëdhëniet midis komuniteteve të ndryshme, përkatësisht midis serbëve dhe shqiptarëve.

1.

Konferenca FORUM FUTURE 2019

Ballafaqimi me të kaluarën, marrëdhëniet e tanishme dhe të ardhshme në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë ishin temë e konferencës dy ditore të mbajtur në Mitrovicën e Veriut. Temat e tjera të tilla si procesi i pajtimit dhe drejtësia tranzicionale u diskutuan gjerësisht midis përfaqësuesve të shoqërisë civile, opinjonistëve dhe studentëve nga të dy komunitetet.

93897312_244726173571789_52590697718480896_n

Shkolla Pranverore Feministe 2020 – Takimi i parë virtual

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova dhe Qendra Alternative për Vajza nga Serbia me datë 16 prill, 2020 kanë organizuar takimin e parë virtual me vajzat e përzgjedhura të Shkollës Pranverore Feministe 2020, nga Kosova dhe Serbia – pjesa e parë.

Ky takim është lehtësuar nga drejtoreshat ekzekutive të organizatave Zana Hoxha dhe Jelena Memet përderisa të gjitha pjesëmarrëset janë prezantuar duke përdorë tri objekte që i përfaqësojnë ato në jetën personale, profesionale dhe ëndrrat e tyre. Në këtë takim 2 orësh u mësua shumë për njëra-tjetrën, përvojat e kaluara e ëndrrat e së ardhmes, e ku u gjetën shumë ngjashmëri e solidaritet.

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis nga Kosova dhe Qendra Alternative për Vajza nga Serbia me datë 16 prill, 2020 kanë organizuar takimin e parë virtual me vajzat e përzgjedhura të Shkollës Pranverore Feministe 2020, nga Kosova dhe Serbia – pjesa e parë.

Ky takim është lehtësuar nga drejtoreshat ekzekutive të organizatave Zana Hoxha dhe Jelena Memet përderisa të gjitha pjesëmarrëset janë prezantuar duke përdorë tri objekte që i përfaqësojnë ato në jetën personale, profesionale dhe ëndrrat e tyre. Në këtë takim 2 orësh u mësua shumë për njëra-tjetrën, përvojat e kaluara e ëndrrat e së ardhmes, e ku u gjetën shumë ngjashmëri e solidaritet.

Projekti “Gratë e reja ndërtojnë paqen në Kosovë dhe Sërbi” implementohet në bashkëpunim me Artpolis-Qendr për Art dhe Komunitet dhe Alternativni Centar za Devojke ndërsa përkrahet nga Unioni Evropian në Kosovë dhe Kvinna till Kvinna.

Projekat ” Mlade žene grade mir u Kosovo i Srbiju” realizuje se u saradnji dve organizacije sa Kosova i iz Srbije, Artpolis-Centar za Umetnost i Zajednicu i Alternativni Centar za Devojke a podržava ga Evropska Unija na Kosovu i Kvinna till Kvinna.

Darko

Themelet e procesit të pajtimit duhet të ndërtohen në mes të komuniteteve lokale

28.04.2020

Darko Dimitrijeviq është kryeredaktori i radios “Gorazhdevac”. Jeton dhe vepron në po këtë vend me të njëjtin emër, afër Pejës. Ai tash një kohë të gjatë është gazetar, aktivist i OJQ-ve dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Gjatë karrierës së tij, ishte kryetar i Shoqatës së Mediave të Kosovës dhe më pas kryesues i Këshillit Konsultativ për Komunitete. Ai ka fituar disa çmime prestigjioze të gazetarisë në Serbi.


Atë mëngjes Bjeshkët e Nemuna u ndriçuan me rrezet e para të diellit. Gjatë dy dekadave të fundit kam punuar në shumë programe dhe aktivitete, mirëpo kurrë nuk kam qenë aq i ngazëllyer sa atë mëngjes. Derisa po pija kafen e parë të mëngjesit dhe mendoja për ditën në vijim, bashkëshortja dhe vajzat e mia më njoftuan se ishin gati për t’u nisur. Ngazëllimi është i madh, hera e parë që shkoj me fëmijët e mi në një ekskursion ndëretnik. Këtë herë, nuk do të shkojmë me makinë, por me autobus.  Fqinjët tanë arritën me fëmijë. Edhe ata donin të ishin pjesë e këtij ekskursioni të pazakontë. Në qendër të Gorazhdecit hipëm në autobus, shikimet e udhëtarëve që kanë ardhur tashmë nga fshati fqinj janë kurioze dhe të drejtuara drejt nesh. Me një tundje koke dhe buzëqeshje, përshëndetëm njëri-tjetrin…

Pas një vozitje të shkurtër, arritëm para muzeut të qytetit në Pejë, ku ende ngurojmë të njoftohemi mirëpo me grupin e përbashkët vizituam muzeun. Eksponatet në muze janë monoetnike dhe pasqyrojnë vetëm trashëgiminë e komunitetit shumicë, kështu që nuk kishte shumë tema për dialog. Në Manastirin e Deçanit na priti një kuratori cili para së gjithash, pjesës shqiptare të grupit ia tregoi historinë e manastirit, ku më pas vazhduam rrugën për në Prizren. Kemi gjithë ditën para nesh. Pasi vizituam monumentet fetare dhe historike dhe të gatshëm për të shkuar për drekë, u ulëm jo larg urës së gurit për të përmbledhur përshtypjet dhe për t’u njohur më mirë. Tashmë gjatë drekës ishim përzier dhe biseduam për tema të ndryshme. Punëtorët e arsimit, nënat me fëmijë dhe të rinjtë që ishin pjesë e këtij grupi gjetën tema të përbashkëta.

Pas një dite dinamike dhe njohjesh të reja, autobusi u nis për në Pejë. Pasagjerët nuk janë më aq të qetë. Kishte shaka dhe të qeshura në pjesën e përparme ndërsa në pjesën e pasme në mesin e të rinjve dëgjoheshin hitet e huaja.

Duke përmbledhur përshtypjet, mendimet enden përsëri në vitet e pas luftës. Atëherë kur pa një ndërmjetësim të gjatë dhe të vështirë diçka e tillë ishte pothuajse e paimagjinueshme.

Menjëherë pas luftës, Fabricio, një italian, me organizatën e tij erdhi në Gorazhdec dhe filloi të punojë për pajtimin në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Gjatë asaj periudhe, vetëm dikush me një përvojë të gjerë mund të bënte një gjë të tillë.

Shpesh, atëherë, ne si 20-vjeçar kalonim kohën me Fabricion dhe kolegët e tij. Shoqëroheshim deri në orët e vona me pije dhe kitarë, e gjatë ditës me skarë. Shokët tanë të rinj italianë kishin grup të njëjtë edhe në qytet. Rreth dhjetë prej tyre ishin nga fshatrat përreth, por edhe nga qyteti. Në atë kohë, ishin të paktë ata që ishin të gatshëm të takonin dikë që i përkiste një kombi tjetër. Vetë rrethi, i cili menjëherë do t’i jepte epitetin e tradhtarëve, kishte një ndikim të madh.

Fabricio arriti disi të na bashkojë. Ai arriti ta dëgjojmë njëri-tjetrin. Të nisemi nga vetvetja, të përballemi me njëri tjetrin dhe me vetveten. Për disa vite me radhë, çdo javë mbajtëm grupe të fokusit për të folur për të kaluarën dhe atë që mbijetuam si fëmijë gjatë luftës. Disa nga këto “Rrëfime” nuk ishin të lehta për t’u dëgjuar, por ato na afruan. Filluam ta vlerësojmë dhe respektojmë njëri-tjetrin.

U bëmë miq të cilët së bashku shkojnë për piknik dhe kalojnë kohën së bashku. Sot, të gjithë pjesëtarët e kësaj historie janë personalitete që kanë arritur diçka, prindër… Të gjithë mësuan mësimin më të rëndësishëm në jetë “të vlerësojnë atë që kanë” dhe të respektojnë të tjerët.

Fabricio u largua nga Kosova kohë më parë. Një autobus që bartë një grup të ri njëzet vite më vonë është një nga të paktët me pasagjerë të tillë të larmishëm që janë nisur diku me një qëllim të qartë.

Duke u larguar nga Prizreni mendoja: a do të kenë fëmijët e mi, kur të rriten edhe pak, mundësinë të takojnë një “Fabricio” i cili do t’i mësojë ata të vlerësojnë atë që kanë dhe respektojnë të tjerët dhe të njihen me rrethin në të cilin jetojnë.

Optimizmi më tradhton, nuk mendoj se ata do të kenë një mundësi të tillë sepse rrethanat në këtë drejtim janë shumë më të vështira se 18 vite më parë, ku në këtë drejtim pothuajse asgjë nuk po ndodh në nivelin lokal. E gjitha është fokusuar në iniciativat e institucioneve qendrore të Kosovës dhe politikanëve, që në këtë rast kanë të vetmin motiv mbledhjen e poenave politik.

Disa qytete, të tilla si Gjakova, janë akoma edhe sot të ndaluar për serbët, si edhe fshatrat si fshati Mushtishtë nuk bëjnë përjashtim.

Përveç dialogut, pajtimi është një nga fjalët më të kushtueshme sot në Kosovë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Shpesh, me “pajtimin” tregtohet në aspektin politik. Shpesh, me “pajtimin” qeveriset dhe manipulohet. Është një fjalë që shumë shpesh është e zëshme e që duhet të jetë e pazëshme dhe ndonjëherë, larg publikut nëse temat janë të ndjeshme dhe lehtë të manipulueshme. Përmes kontekstit të pajtimit, prolongohet tema “Përballja me të kaluarën”, e cila përmendet në këto zona tona për tetë vitet e fundit. Zyra e Presidentit të Kosovës ka themeluar një Komision për të Vërtetën dhe Pajtimin, i cili përveç sa më sipër, ka filluar punën në tre drejtime. Grupet punuese për “E drejta për të vërtetën, “E drejta për drejtësi”, “E drejta për kompensim” dhe grupi punues “për të eleminuar dhe parandaluar përsëritjen e shkeljeve të të drejtave të njeriut”.

Duke i përcjellë lajmet mbi këtë temë dhe duke marrë parasysh të gjitha këto fakte, secili njeri do të pyes veten nëse kjo është e mjaftueshme? A jemi gati të “paguajmë” biletën e rrugës së pajtimit? Çdo proces ndërtohet nga themeli, po ashtu edhe pajtimi, i cili duhet të ndërtohet në nivel lokal. Rruga që çon nga autoritetet qendrore në Prishtinë drejt institucioneve lokale është një rrugë në të cilën pothuajse me siguri mund të pësojmë një “aksident”, për shkak të cilit përkundër investimeve të mëdha nuk do të arrijmë në destinacionin tonë. Liderët e tanishëm politikë, për të marrë sa më shumë vota, e përdorin nacionalizmin, patriotizmin kombëtar dhe shpesh shovinizmin, gjë që është në kundërshtim të madh me procesin e pajtimit. Pajtimi përmendet në mënyrë deklarative, ndërsa në rrethet e mbyllura partiake në të shumtën e rasteve gjithçka keq e më keq thuhet për palën tjetër.

Kështu që të punosh me njerëz të thjeshtë në nivel lokal është rruga e vetme e sigurt dhe pa dhimbje për një proces të pajtimit të suksesshëm. Një ekskursion në të cilin kam marrë pjesë së fundmi me fëmijët e mi, por edhe kujtimi për kohën e kaluar e dëshmojnë qartë këtë. Themelet e një procesi të tillë nuk mund të jenë të shëndosha nëse ato ndërtohen në nivel qendror. Institucionet qendrore duhet të jenë një ndërmjetës dhe promovues i procesit në mes të komuniteteve lokale. Fokus grupet duhet të organizohen në të gjitha sferat e shoqërisë siç janë liderët lokalë, viktimat e luftës, bujqit, mësimdhënësit dhe  profesionistët e kujdesit shëndetësor…

Për këtë proces është e nevojshme të ndërtohen themelet në nivel lokal, midis komuniteteve. Procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, me grupe të fokusit ku marrin pjesë profile të ndryshme të shoqërisë. Ndërmjetësit duhet të jenë njerëz që kanë përvojë dhe njohuri të gjerë në këtë fushë. Pa këtë model dhe drejtimin e procesit të pajtimit, për të cilin aktualisht nuk ka gatishmëri, ne do të mbetemi për një kohë të gjatë skllevër të pajtimit deklarativ dhe skllevër të politikës.

Darko Dimitrijeviq

Ky botim u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësia e vetme e autorit, dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.